Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Barne - og ungdomsarbeider/ assistent i 80 % stilling.

Rekustad skole er en 1-7 skole med ca 285 elever og 30 ansatte Innenfor skolens virksomhet har vi også en skolefritidsordning som pr. i dag omfatter 100 barn. SFO og skolen skal til sammen sørge for et godt heldagstilbud for barn fra 1 -4 klasse gjennom et nært samarbeid med skolen, foreldre og kultur og fritidstiltak i nærmiljøet. Skolen ligger på Rolvsøy i Fredrikstad kommune.
Vi på Rekustad skole er opptatt av både elevenes faglige og sosiale utvikling og har høye ambisjoner på alle elevers vegne. Vårt hovedmål er at alle elever ved Rekustad skole oppleve trygghet og trivsel og ha maksimalt læringsutbytte. Den som skal jobbe ved Rekustad skole må være opptatt av å kunne legge til rette for et godt samarbeid mellom SFO, skole og hjem.
Vi har nå ledig en fast 80 % stilling som barne- og ungdomsarbeider/assistent ved skolen og SFO. Deler av stillingen er knyttet til arbeid med enkeltelever i skoletiden og resten av stillingen er knyttet til SFO.

Stillingsbeskrivelse:

Arbeidsoppgavene består av: 

 • Oppfølging av enkeltelever i skole og SFO samt leksehjelp
 • Deltagelse i planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter, turer og ekskursjoner.
 • Arbeidstid for ansatte i SFO er før og etter skoletid. 

Åpningstider SFO: KL 06.45 -08.30 og KL 13.00 -16.30

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdannet barne - og ungdomsarbeider, alternativt annen relevant bakgrunn.
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig.
 • Erfaring fra arbeid med barn.
 • Stillingen krever generelt god fysikk.

Menn oppfordres til å søke. 

Personlige egenskaper:

Vi trenger en robust person som: 

 • er en tydelig voksenperson som tar ansvar,
 • vil være en god rollemodell for barna,
 • er fleksibel,
 • har evne og vilje til å møte barn med ulike forutsetninger og behov, 
 • er selvstendig, tar initiativ og er løsningsorientert, 
 • er positiv, engasjert og samarbeidsvillig, 
 • er leken, sporty og kreativ, 
 • har godt humør og takler en hektisk og travel arbeidsdag.

Personlige egnethet vil bli særlig vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Samarbeid med kollegaer i et profesjonelt læringsfellesskap. 
 • Hyggelige elever.
 • Et godt sosialt miljø.
 • En krevende, utfordrende og spennende jobb.

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politi attest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkulose attest i henhold til forskrift.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige 
stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Jeanette Westin, tlf. 69 33 27 01.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise Personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad 
kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ikke kan imøtekommes 
(offentlighetslovens § 25.) Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og 
hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.