Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Fredrikstad. Med våre 80.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er en by i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt boligtilbud og et
variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Ingeniør/overingeniør ved Virksomhet vei

Arbeidssted

Seksjon for teknisk drift har ansvar for vei, park, vann- og avløp, parkering, fergedrift, renovasjon, bygg, eiendom, brann- og redningstjeneste og vakttjenester for Fredrikstad kommune. Seksjonen har 550 ansatte. Ved Virksomhet 
vei i Etat for kommunalteknikk er det ledig en fast 100 % stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

Virksomhet Vei jobber for å forbedre trafikksikkerheten på kommunale veier og gater. Forslag om fysiske hastighetsreduserende tiltak, sikring av kryss, etablering av gangfelt, endring av fartsgrenser, ønske om nye fortau, ønske om gang- og sykkelveier, trafikk- og parkeringsregulerende tiltak, sikthindrende vegetasjon og innretninger langs vei mottas og behandles. Det foretas faglige vurderinger av alle henvendelser. Det gjennomføres også egne trafikkmålinger for å sikre god faglig forankret behandling. I aktuelle saker samarbeides det med Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet. Stillingen skal styrke virksomheten innenfor hele dette området.

Hovedoppgaver

Saksbehandle ulike henvendelser og innspill.
Utrede trafikale spørsmål og være et bindeledd mot trafikksikkerhetsplanen i Etat for kommunalteknikk.
Samarbeid med øvrige virksomheter innenfor Etat for kommunalteknikk.
Fremstille politiske saker for behandling.
Gjennomføre trafikale tiltak i samarbeid med produksjonsenheten i Virksomhet vei.
Samarbeid og kontakt med Virksomhet geomatikk.
Samarbeid med andre offentlige instanser som Statens Vegvesen, Trygg Trafikk og Politiet.

Kvalifikasjonskrav

Høyskole- eller universitetsutdanning som ingeniør (bachelor) med fagkrets innen trafikk, samferdsel eller veiplanlegging. Annen relevant ingeniørutdanning kan også komme i betraktning. 
Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.

Ønskede kvalifikasjoner

Gode samarbeidsevner og en positiv innstilling.
Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Vi kan tilby

Gode kollegaer i et godt faglig arbeidsmiljø.
Faglige utfordringer og varierte arbeidsoppgaver.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnsopplysninger

Stillingen lønnes i stillingskode 8084 ingeniør, internkode 8661 avdelingsingeniør eller 8664 overingeniør avhengig av kandidatens kvalifikasjoner. Ved innplassering i internkode 8664 overingeniør vil det kunne tillegges ytterligere arbeidsoppgaver.

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no/stillinger. Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige 
stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Wenche Lise Andreassen tlf.69 36 14 82, e-post: wlan@fredrikstad.kommune.no.

Offentlighet

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Søkere som har bedt om unntak fra offentlighet vil bli varslet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært, og hvilket kjønn de har.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.