Fresenius Kabi Norge AS

Fresenius Kabi Norge AS er en farmasøytisk bedrift i vekst. Vi produserer flytende legemidler i plastemballasje til hele verden. Selskapet har de siste årene hatt en positiv utvikling og omsetter i dag for rett under 1 mrd NOK. I Norge har vi i dag en fabrikk i Halden og et markedskontor Oslo, og er i underkant av 600 ansatte. Fresenius Kabi Norge AS inngår i det tyske konsernet Fresenius SE, med hovedkontor i Frankfurt, Tyskland. Konsernet har i dag i overkant av 264000 ansatte.

Kvalitetskoordinator

Fresenius Kabi produserer legemidler, og drift som sikrer en høy kvalitet er en nødvendighet. For å ivareta dette har vi gode systemer for avvikshåndtering, risikovurderinger og rotårsaksanalyser.

Vi søker en kvalitetskoordinator med hovedansvar for våre avvikshåndteringsrutiner og prosesser, samt vårt avvikssystem. Personen vil inneha en sentral rolle når det gjelder løpende oppfølging og opplæring innenfor avvikshåndtering, systemopplæring og risikoanalyser. Vi har stor fokus på utvikling innenfor området, og muligheten for å utvikle stillingen innenfor gitte ansvarsområder er absolutt til stede. I tillegg kan vi tilby en arbeidsdag innenfor et stort internasjonalt selskap, i en avdeling som har rapporteringsvei direkte til vårt sentrale hovedkontor.            

Forretningsspråket er engelsk.

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Systemansvarlig for avvik-/CAPA og «Quality Risk Management» ved fabrikken og inneha rollen som «Subject Matter Expert» (SME) for risikovurdering og avvik/CAPA
 • Vedlikeholde og utvikle identifiserte systemer i henhold til gjeldende krav for farmasøytisk industri (ISO, cGMP, ICH)
 • Optimalisere og effektivisere prosesser for avvik-/ CAPA og «Quality Risk Management» i organisasjonen
 • Være aktiv pådriver for oppfølging og koordinering av «Events», rotårsaksanalyser og risikovurderinger i organisasjonen.
 • Studieleder og spesialist for «Quality Risk Management»
 • Opplæring av ansatte innen eget ansvarsområde
 • Rapportering av definerte KPIer
 • Delta som revsjonsleder eller medrevisor ved interne revisjoner
 • Utarbeide besvarelser til kunder og myndigheter innen eget ansvarsområde

Utdanningsnivå:

 • Master i Kjemi, Farmasi eller Bioteknologi

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • 3-5 års erfaring innenfor farmasøytisk industri eller annen GMP godkjent industri
 • Erfaring innenfor GMP/ISO godkjente kvalitetssystemer
 • Evne til å analysere og raskt sette seg inn i problemstillinger
 • Erfaring fra å arbeide i team og prosjekter
 • Ha en høy grad av gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • Du må kunne flytende engelsk

Vi kan tilby en spennende arbeidsdag i en bedrift under utvikling. Vi har mange goder for våre ansatte som blant annet et aktivt

bedriftsidrettslag og hytter. Ønsker du mer informasjon om stillingen ved vår fabrikk i Halden, vennligst ta kontakt med avdelingsleder Gunn Bakli, tlf.: 69 21 11 00.

Søknadsfrist 30.juni 2017. Registrer din søknad via jobbdirekte og stillingen «Kvalitetskoordinator».

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.