Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Lærer 40% stilling

Beskrivelse av tjenestested
Jaren skole er 1-7 skole med 130 elever og 30 ansatte. Vi er opptatt av at trivsel og læring skal gå hånd i hånd, og vi ønsker
tydelige voksne som ser elevenes behov og setter faglig utvikling i fokus.

Arbeidsoppgaver
Ved Jaren skole er det ledig en 40 % fast stilling med tiltredelse snarest.
I inneværende skoleår innebærer stillingen noe spesialundervisning samt undervisning i Kunst & Håndverk.

Krav til kompetanse
Lærer med relevant fagkompetanse for grunnskolen.
Oppfordrer alikevel andre med tilsvarende kompetanse å søke.

Personlige egenskaper
Vi søker en lærer som:
- er ansvarlig
- er strukturert
- har gode kommunikasjons- og samarabeidsevner
- er kreativ og fleksibel i pedagogisk tenkning
- er opptatt av tydelig klasseledelse
- behersker moderne IKT-verktøy

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
IA og Fysak kommune

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn,
funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må legge fram dokumentasjon på gjennomført tuberkuloseundersøkelse. Skjema finner du på
www.gran.kommune.no under skjema.
Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 23.01.2017 Utlyst dato 06.01.2017 Vårref 1327

Kontaktperson
Haldis Lyckander, Rektor, mobil: 90141477, haldis.lyckander@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.