Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider ved hjemmetjenesten i Gran

Ingress
Vi er en raus, proff og praktisk hjemmetjeneste som søker etter flere kollegaer.

Beskrivelse av tjenestested
Hjemmetjenesten Gran er et av tre hjemmetjeneste- distrikt i kommunen og er lokalisert på Skjervum helse - og
omsorgssenter. Vi er 60 ansatte som yter pleie, omsorg, og behandling til
ca. 200 hjemmeboende i alle livets faser.

Vi søker
62,44 % sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider natt, turnus med arbeid hver 3 helg, ledig fra 01.03.2017.

Tilkallingsvikarer og helgestillinger i ulike størrelser.

Arbeidsoppgaver
Sykepleier/vernepleier/helsefagarbeider har ansvar for at oppgaver blir utført i tråd med gjeldende krav til kvalitet,
lovverk, kommunale retningslinjer og faglig god praksis. Uttrykning på trygghetsalarmer.
Faglig og akutt vurdering av tjenestemottakere i eget hjem. Veilednings- og undervisningsansvar for annet personell,
studenter/elever samt til brukere og pårørende.

Krav til kompetanse
Autorisert/offentlig godkjent sykepleier.
Autorisert/offentlig godkjent vernepleier.
Autorisert/offentlig godkjent hjelpepleier/helsefagarbeider.
Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
Kunnskap til data og elektronisk pasientjournal.
Må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.


Personlige egenskaper
Raus: Du har respekt for innbyggere og medarbeidere. Du aksepterer at mennesker er forskjellige, og er mer opptatt av
å påpeke det som er bra enn det som er feil. Du anerkjenner alle arbeidsoppgaver som viktige, og ønsker at alle skal
lykkes i sitt arbeid gjennom faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø til det beste for innbyggere og medarbeidere.
Proff: Du må kunne løse dine arbeidsoppgaver med høy kvalitet, respektere lover, forskrifter, politiske vedtak og kan si i
fra dersom noe strider med faglig integritet og etiske prinsipper. Du kan skille mellom sak og person, og er trygg i din
jobbutførelse.
Praktisk: Du er opptatt av å finne løsninger for innbyggere og medarbeider, er kreativ og løser gjerne arbeidsoppgavene
tverrfaglig.

Vi kan tilby
Et trivelig arbeidsmiljø.
Faglige utfordringer.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
IA og Fysak kommune.

Annet
Hvis det blir interne rokkeringer kan andre stillinger bli ledige.
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 10.02.2017 Utlyst dato 11.01.2017 Vårref 1329

Kontaktperson
Hege Vatland, Konstituert avd.leder Gran distrikt, mobil: 916 61 340, hege.vatland@gran.kommune.no
Jostein Andersen, Seksjonsleder hjemmetjenester, mobil: 916 61 343, jostein.andersen@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.