Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Lærlingplasser høst 2017

Gran kommune har lang erfaring med å være lærebedrift.
Vi har dyktige veiledere som vil gjøre så godt de kan for å hjelpe deg til å bli en god fagarbeider. Ønsker du deg læreplass i de
fagene vi tilbyr, så søk hos oss.

VI KAN TILBY LÆRPLASSER I FØLGENDE FAG

Barne- og ungdomsarbeiderfaget
Ønsker du å jobbe med barn og ungdom?
Da kan vi tilby deg en spennende læretid innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget med faglige utfordringer, i et aktivt og
trivelig arbeidsmiljø.

Helsefagarbeider
Som helsefagarbeider i Gran kommune kan du få mulighet for en fleksibel og spennende læretid.
Alle lærlinger skal innom sykehjem, hjemmetjeneste og tilrettelagte tjenester.
I tillegg gis det mulighet til å få et innblikk i dagsenter, arbeids- og treningssenter.

Institusjonskokk
Vi kan tilby deg en spennende læretid. Vi kan tilby opplæring eksternt i emnet kjøtt, fisk og baking hvis det er behov for det.
Vi lager mat til ca 200 personer/brukere hver dag, fordelt på 2 sykehjem. Vi har også personalkantiner, og en del catering som
vi lager mat til.

Personlige egenskaper
Vi ønsker motiverte og lærevillige lærlinger som har gode samarbeidsevner, tar initiativ og er pliktoppfyllende.

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne
dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr.
Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.


Søknadsfrist 10.03.2017 Utlyst dato 17.02.2017 Vårref 1341

Kontaktperson
Linda Skau, Personalkonsulent, tlf: 61 33 85 56, linda.skau@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.