Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Prosjektleder Eiendom - 100 % stilling

Ingress
Gran kommune søker ny medarbeider i 100 % fast stilling til Eiendomsavdelingen.

Beskrivelse av tjenestested

Gran kommune har en eiendomsmasse på ca. 100 000 m2 med varierende tilstand. Det er behov for å rehabilitere og erstatte store deler av eiendomsmassen de neste år. Gran kommune har under planlegging og utførelse prosjekter på flere hundre millioner.

Eiendomsavdelingen har varierte arbeidsområder innen drift, vedlikehold og forvaltning av eiendomsmassen samt prosjektledelse av diverse prosjekter. Gjennomføring av større prosjekter er lagt direkte under rådmannen under ledelse av prosjektsjef.

I Gran kommune er det i dag to eldre sykehjem. Det pågår utredning om erstatning av disse, ett eller to lokasjoner, nybygg eller kombinasjon med gjenbruk av bygg.

Prosjektlederen vil organisatorisk være tilknyttet eiendomsavdelingen. For de nærmeste år vil arbeidsområdet bli prosjektleder for sykehjem (nybygg/tilbygg/rehabilitering) i Gran kommune.  Stillingen vil etter utført sykehjem få ansvar for diverse prosjektledelse ved andre byggeprosjekter i kommunen.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av kommunens vedtatte investeringsprosjekter, inkludert fremdrifts- og økonomistyring.
 • Kontrahering av anbud/tilbud inkludert kontraktsoppfølging.
 • Kvalitetssikre prosjektering og utførelse i alle faser av prosjektene.
 • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser.
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon.
 • Informasjonshåndtering og arkivering.

Krav til kompetanse

 • Relevant teknisk utdannelse på master- eller bachelornivå, gjerne innen byggfag. Spesielt relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Erfaring som prosjektleder evt. byggeleder fra byggeprosjekter, gjerne i fra entreprenørselskap.
 • Det legges vekt på tilleggskompetanse innen økonomi og/eller prosjektledelse.
 • Kunnskap om Plan og bygningslovgivningen og regelverk for offentlige anskaffelser.
 • Kjennskap til kontrakter mellom byggherre, rådgivere og entreprenører.
 • God kompetanse innen SHA, kvalitetssikring og risikostyring.
 • Gode relevante kunnskaper innen IT, og erfaring i bruk av økonomi og prosjektplanleggingsverktøy.
 • Engasjement, evne til å sette klare mål, ta initiativ og gjennomføre
 • God muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.

Personlige egenskaper

Som prosjektleder er du strukturert, en aktiv pådriver og en god relasjonsbygger. Du har stor gjennomføringsevne. Du må evne og jobbe strategisk og langsiktig, og ha god oversikt. Du må være tydelig og god på samhandling med andre, samt se og forstå hele verdikjeden. Du er tilgjengelig og flink til å involvere medarbeidere og dele informasjon. Du er en jordnær person som trives både inne på kontoret og ute på byggeplass.

Vi kan tilby

 • Et trivelig arbeidsmiljø
 • Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale
 • IA- og Fysak-kommune

Annet
Stillingen som prosjektleder lyses ut med forbehold om politisk vedtak om igangsetting av sykehjemprosjekt. Saken er planlagtå komme til vedtak i kommunestyrets møte 22. juni.

Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes

Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside. Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist  30.04.2017  
Utlyst dato     30.03.2017                          
Vårref             1352

Kontaktperson
Gard Olsen, Eiendomssjef, tlf: 61 33 85 89, gard.olsen@gran.kommune.no
Gaute Øvrebotten, Prosjektsjef, tlf: 61 33 84 15, gaute.ovrebotten@gran.kommune.no

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.