Gran kommune

Gran på Hadeland har ca. 13 670 innbyggere. Kommunen er en time fra Oslo, og bare 40 minutter fra Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time. Kommunen opplever vekst og positiv utvikling, og har klare mål om god tjenestekvalitet og service til
innbyggerne. Gran er kjent for sitt vakre kulturlandskap og har et næringsliv med allsidig jord- og skogbruk, service og industri. Kommunen byr på et variert kulturliv og gode muligheter for friluftsliv og fritidsaktiviteter. Med levende grendemiljøer og trivelige sentra er Gran et godt sted å leve og et godt sted å bo. Se www.gran.kommune.no

Helsesøster - 100 % midlertidig stilling ledig fra 1.1.2018

Helsesøster- og jordmortjenesten i Gran kommune har fått tildelt prosjektmidler og lyser ut 100 % stilling i 2 års
engasjement som helsesøster. Stillingen er ledig fra 01.01.18.

Beskrivelse av tjenestested
Helsesøster- og jordmortjenesten er organisert under virksomheten barn og familie. Den består av fem
ansvarsområder, barneverntjenesten, sosialtjenesten i NAV, psykisk helsetjeneste, PPT og helsesøster- og
jordmortjenesten. Barn og familie skal ut fra virksomhetens ulike oppdrag, arbeide særskilt for helsefremming,
forebygging og tidlig innsats. Virksomheten skal arbeide for utvikling av systematisk og helhetlig arbeid, både på tvers i
virksomheten og med samarbeidende virksomheter. Helsesøster- og jordmortjenesten er en naturlig og viktig tjeneste i
dette arbeidet.
Helsesøster- og jordmortjenesten har 10,9 årsverk. 

Vi ønsker en engasjert helsesøster med erfaring innenfor feltet helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Krav til kompetanse
Godkjent helsesøsterutdanning
God kjennskap til data og elektronisk pasientjournal

Følgende vektlegges
Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
Løsningsorientert, positiv og tolerant
Jobbe selvstendig, trygg på seg selv og sin faglighet
Erfaring og personlig egnethet

Arbeidsoppgaver/områder
Arbeid etter gjeldende lovverk og veiledere
I Gran kommune er det omkring 150 fødsler i året. Vi har to helsestasjoner, 10 skoler og 16 barnehager, herunder
familiebarnehager. Det er en desentralisert skole og barnehagestruktur, noe som medfører  behov for forflytning i
arbeidstiden.

Vi kan tilby
Gode arbeidsvilkår og opplæring
Faglige utfordringer og et kompetent og hyggelig arbeidsmiljø.
Et spennende fagfelleskap i virksomheten barn og familie.
Samarbeidende virksomheter som er opptatt av utvikling.
En ryddig kommune med en bevisst satsing på tidlig innsats.
Meget gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
Lønn etter avtale i henhold til kommunal tariffavtale.
IA og Fysak kommune.

Annet
Gran kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder,
kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Den som ansettes må levere MRSA skjema. Skjema finner du på www.gran.kommune.no under skjema.
Det må også legges fram politiattest som ikke er eldre enn 3 mnd.

Som hovedregel oppføres alle søkere på offentlig søkerliste. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra denne, bes
begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten
offentliggjøres. Jfr. Offentleglova §25 annet ledd.

Søknad sendes
Vi oppfordrer alle til å søke elektronisk via Gran kommune sin hjemmeside.
Bistand til utfylling kan fås ved å ta kontakt med kommunetorget på tlf 61 33 84 00

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Søknadsfrist 29.09.2017 Utlyst dato 12.09.2017 Vårref 1390

Kontaktperson
Jorun Endresen Haukeli, Leder helsesøster- og jordmortjenesten, tlf: 90113931, mobil: 90113931, jorun.haukeli@gran.kommu

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.