Blå Kors Haugaland A-senter

Blå Kors Haugaland A- senter er et behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer. Institusjonen arbeider på oppdrag fra Helse Vest HF og inngår som integrert del av spesialisthelsetjenesten.  Blå Kors Haugaland A-senter eies av Blå Kors Norge. Vi er i stadig vekst og har de senere årene utviklet nye og spennende tilbud, både organisatorisk og faglig.

Fagkonsulent

Fagkonsulent til vårt behandlingsteam

De kliniske tjenestene er organisert i tre hovedfunksjonsområder: Poliklinisk seksjon med ambulante tjenester og egen vurderingsenhet, døgnseksjoner og dagenhet. Behandlingsmodellen legger stor vekt på kontinuitet i relasjonen mellom pasient og behandler. Dette blir ivaretatt av et tverrfaglig behandlerteam der behandlerne følger pasienten i hele behandlingsforløpet; - dvs. både i polikliniske og døgnbaserte sekvenser.

Behandlerteamet består i dag av 6 psykologspesialister, 3 psykologer, 1 psykiater, 1 lege og 3 fagkonsulenter.

Stillingen som fagkonsulent inngår i behandlerteamet og dekker følgende oppgave- og funksjonsområder: 

  • Hovedbehandler med samordningsansvar for enkeltpasienter i alle faser av behandlingsforløpet
  • Kartlegging, utredning og behandling i forhold til tildelte pasienter,
  • Deltagelse i interne og eksterne undervisnings- informasjonsvirksomhet
  • Konsulenttjenester og rådgivning i forhold til samarbeidspartnere.
  • Deltakelse i det faglig utviklingsarbeidet ved institusjonen
  • Veiledning av studenter og nytilsatte medarbeidere

Behandlingstilbudet blir gitt både individuelt og til par, familier og grupper. Utformingen kan være rene polikliniske eller døgnbasert tilbud; - eller ulike kombinasjoner av disse. De kliniske problemstillingene er varierte og dekker et bredt spekter av utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Behandlingsmessig fokus er vel så mye rettet inn mot underliggende og ledsagende symptomatologi som på bruk av rusmidler og avhengighet i seg selv. Institusjonen har et utstrakt samarbeid med det lokale helseforetaket

Ønsket utdanning og kvalifikasjoner:

  • Treårig høyskoleutdanning innen sykepleie, vernepleie, sosionom
  • Klinisk videreutdanning av relevans for å kunne gi behandling
  • Relevant arbeidserfaring

Blå Kors Haugaland A-senter kan tilby et stabilt og godt tverrfaglig arbeidsmiljø.

Personlig egnethet og evne til samarbeid tillegges betydelig vekt.  

Menn oppfordres til å søke stillingen.

 

Lønn i hht. Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til klinikksjef Geir H. Iversen eller leder for behandlerteam Johanna S. Bjørkavåg tlf. 52 73 30 00.

Tiltredelse 1. august 2017 eller etter avtale.

Søknadsfrist: 14.05.17

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.