Helgeland Museum

Helgeland Museum har 48 ansatte fordelt på 18 kommuner. Museets administrasjon ligger i Mosjøen.

Helgeland Museum har høgt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på ulike kultur- og naturhistoriske fagområder, håndverksfag og administrative funksjoner. Det er et mål å formidle variasjonen i Helgelands natur- og kulturhistorie – og det er lagt an til tematisk arbeidsdeling mellom museumsanleggene i regionen. Det har også stor betydning for Helgeland Museum å avspeile regionens flerkulturelle historie.

I Rødøy kommune har Helgeland Museum ansvar for Falch Gamle Handelssted. Det pågår arbeid med planer for videre utvikling av museumsanlegget og av nye formidlingstiltak

Det er nå ledig stilling som

 

Avdelingsleder i Rødøy

Til stillingen søker vi initiativrik person som vil få ansvar for å videreutvikle det store potensialet i samlinger, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Formidlingsarbeidet retter seg mot folk i regionen, skolene og reiselivet.

Av aktuelle arbeidsoppgaver nevnes

  • Delta i planlegging og videreutvikling av museets videre virksomhet i Rødøy kommune.
  • Formidling til lokalmiljøet, skolen og reiselivet
  • Ivareta relasjoner til lokale samarbeidspartnere
  • Etablering, drift og videreutvikling av formidlingstiltak
  • Utvikling av samlinger og kunnskapsoppbygging.
  • Forvalte ressurser innenfor fastsatte økonomiske rammer
  • Ansvar for prosjekt og samarbeidstiltak.
  • Sørge for tilsyn og enklere vedlikehold ved museumsanleggene
  • Bidra i samarbeidsprosjekter med øvrige avdelinger i museet

Vi søker person med høgere utdanning, gjerne på mastergradsnivå, og med bred interesse for kulturhistorie og samfunnsspørsmål.   Relevant realkompetanse kan erstatte kravet til utdanning

Mange former for utdanning og praksis er relevant for stillingen

f.eks. fra: formidling, kulturhistorie, samlingsarbeid og bygningsvern.  

Allsidig erfaring fra formidling, gode samarbeidsevner, personlig initiativ og evne til å arbeide selvstendig vil bli vektlagt.

Lønn etter avtale. Pensjonsordning i KLP.
Kontorsted : Tjong i Rødøy kommune

Kontaktpersoner: dir. Sten Rino Bonsaksen eller kontorsjef Steinar Smedseng.

Søknadsfrist: 5.3.17

Vi ber om at vårt elektroniske søknadsskjema benyttes, søknad sendes via "send søknad" knapp nederst på siden.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.