Helgeland Museum

Helgeland Museum har 48 ansatte fordelt på avdelinger i 18 kommuner. Museets administrasjon ligger i Mosjøen. Museet har siden etableringen i 2003 vokst betydelig i antall stillinger, budsjett og aktivitet. Utviklingsarbeidet har vært et kulturpolitisk, organisatorisk og faglig nybrottsarbeid, som har høstet lovord. Men museet er fortsatt i en utviklingsfase, som byr på mange spennende utfordringer

Helgeland Museum har høgt kvalifiserte medarbeidere med kompetanse på ulike kultur- og naturhistoriske fagområder, håndverksfag og administrative funksjoner. Det er et mål å formidle variasjonen i Helgelands natur- og kulturhistorie – og det er lagt an til tematisk arbeidsdeling mellom museumsanleggene i regionen. Det har også stor betydning for Helgeland Museum å avspeile regionens flerkulturelle historie.

Leder av formidlingsvirksomheten

Arbeidsoppgaver

Stillingen er tillagt ansvar for ledelse og koordinering av museets samlede formidlingsvirksomhet, herunder:

  • Videreutvikling av museets formidlingsstrategi
  • Utarbeide nye basisutstillinger og andre formidlingstiltak med utgangspunkt i de ulike avdelingers hovedtema
  • Programmering av museets formidlingstilbud og markedsføring av dette
  • Pedagogiske opplegg
  • Publikasjoner
  • Publikumsrettede aktiviteter

Kompetansekrav

Høyere utdanning innen museumsrelevante fag, gjerne på masternivå.

Det er videre ønskelig med erfaring fra utviklings- og prosjektarbeid i museum eller annen formidlingsvirksomhet. Kunnskaper/erfaringer fra en rekke fagområder vil være relevante, bl. a pedagogikk, drama/scenekunst, medievirksomhet, utstillingsdesign m.m.

Realkompetanse kan  kompensere for utdanningskrav.

Stillingen krever gode kommunikasjonsevner og evne til å motivere medarbeidere.

Lønn etter avtale.  Pensjonsordning..

Nærmere opplysninger om stillingen:

Direktør Sten Rino Bonsaksen, tlf 977 82 271 eller kontorsjef Steinar Smedseng tlf 75 11 01 04

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.