Insula AS

Insula AS er et skandinavisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter i det nordiske dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Konsernet ble etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten, og avdeling for marked og forretningsutvikling i Oslo.

Vår bedriftsportefølje består av Lofotprodukt AS, MaxMat AS, Fiskcentralen AS, Berggren AS, Frøya Salmon AS, Sjøfrisk AS, Marenor AB, Lobster AB, Amanda Seafoods AS, Conchilia AS, Lofotprodukt Sverige AB, Tobø Fisk AS, First Seafood AS, og Lofoten Aqua AS. Totalt sysselsetter konsernet 900 ansatte i Norge, Sverige og Danmark, og forventet omsetningen i 2017 er på 4,4 mrd NOK. For mer informasjon, se www.insula.no.

Til vår IKT-avdeling på Leknes i Lofoten søker vi

Systemadministrator

Sjømatkonsernet Insula AS er i sterk vekst, og vi styrker derfor konsernets IKT-avdeling med stillingen Systemadministrator. Stillingen vil være bindeledd mellom konsernets software-leverandører og våre superbrukere i Norge, Sverige og Danmark, og rapporterer til konsernets IKT-leder.

Insula vil i tiden som kommer implementere et felles ERP-system i konsernets datterselskaper. En sentral del av arbeidet vil være å delta i implementeringen av nytt ERP-system og støtte Insula i arbeidet med å nyttiggjøre seg av valgt system.

Arbeidsoppgaver

 • Supportere og vedlikeholde konsernets software infrastruktur.
 • Drifte og vedlikeholde bedriftens ERP-løsning og databaser.
 • Vurdere innføring av ny teknologi og innovative løsninger.
 • Utvikling av rapporter fra eksisterende systemer basert på brukernes behov.
 • Delta i anskaffelsesprosesser og kvalitetssikre tilbud fra software-leverandører.
 • Være konsernets kontaktpunkt mot software-leverandører.
 • Utarbeide rutiner og dokumentasjon innenfor eget ansvarsområde.

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Relevant IT-faglig utdanning.
 • Erfaring fra systemutvikling og administrasjon av databaser.
 • Erfaring fra arbeid med integrering av ulike software-systemer.

Personlig profil

Insula AS har definert «nær», «modig» og «engasjert» som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ser vi også etter hos vår Systemadministrator.

Ut over dette vektlegges følgende egenskaper i stillingen:

 • Faglig dyktig, strukturert og selvgående.
 • Forretningsorientert, og med evne til å sette forretning og system i sammenheng.
 • Løsningsorientert, og med utpreget serviceinnstilling.
 • Trives med høyt arbeidstempo og stor endringsgrad.
 • Behersker norsk og engelsk som arbeidsspråk.

Vi tilbyr

 • En spennende og selvstendig jobb i et innovativt arbeidsmiljø.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Kontorsted: Leknes i Lofoten. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknad: Skriftlig søknad merkes «Systemadministrator» og sendes elektronisk med referanser, attester og vitnemål til  Søknader behandles konfidensielt. 

Ønsket tiltredelse: Etter avtale.

For spørsmål, kontakt IKT-leder Rune Farstad på telefon 970 07 610 eller HR-leder Kristel Pedersen på telefon 997 02 387.

Søknadsfrist: 17. juli 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.