Insula AS

Insula AS er et nordisk sjømatkonsern med hovedfokus på utvikling, foredling og salg av fisk og sjømatprodukter. Konsernet ble
etablert i 2015 med hovedkontor på Leknes i Lofoten. Vår strategi er å være en komplett tilbyder av sjømat til det nordiske dagligvare-
og storhusholdningsmarkedet.

Insulas bedriftsportefølje består av 15 selskaper i Norden, herunder blant annet Lofotprodukt AS i Norge, Marenor AB i Sverige og Amanda Seafoods AS i Danmark. Totalt sysselsetter konsernet 1100 ansatte, hvorav 450 i Norge, og forventet omsetning i 2017
er på NOK 5 mrd. For mer informasjon, se
www.insula.no.

HR-rådgiver

Til å støtte våre norske datterselskaper søker vi etter HR-rådgiver.

Som følge av konsernets sterke vekst, styrker vi nå vår HR-avdeling på Leknes i Lofoten med en nyopprettet stilling som HR-rådgiver.

Konsernets HR-avdeling har ansvar for utvikling, implementering og drift av konsernets felles HR-systemer, og skal bidra med verktøy og rådgivning overfor personalledere som gjør Insulas selskaper til gode arbeidsplasser med høy effektivitet og trivsel.

Vår HR-rådgiver skal være faglig støtte for personalledere i Insulas norske virksomheter. Stillingen opprettes i en tid hvor Insulas HR-funksjon er i utvikling, og den rette kandidaten vil få en unik mulighet til å være med å forme konsernets fremtidige HR-prosesser.

Stillingen inngår i Insulas enhet for økonomi og administrasjon, Insula Services, og rapporterer til Nasjonal HR-leder.

Arbeidsoppgaver

 • Rekrutteringsstøtte, arbeidskontrakter og løpende personaladministrasjon
 • Sykefraværsoppfølging og målrettet arbeid for å styrke jobbnærvær og arbeidsmiljø
 • Drift av elektroniske personalsystemer
 • Bistå i implementering og gjennomføring av felles HR-prosesser på tvers av konsernets norske selskaper
 • Stillingen kan tenkes kombinert med andre arbeidsoppgaver avhengig av kandidatens bakgrunn og kompetanse

Kvalifikasjoner/bakgrunn

 • Erfaring fra operativt HR-arbeid, personaladministrasjon, norsk arbeidsrett eller tilsvarende. Høyere utdanning innen fagfeltet er en fordel.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • God forretningsmessig forståelse.
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, skandinavisk språk.

Personlig profil

Insula AS har definert «nær», «modig» og «engasjert» som sine kjerneverdier, og disse egenskapene ser vi også etter hos vår
HR-rådgiver.
Ut over dette vektlegges følgende egenskaper i stillingen:

 • Strukturert, og arbeider selvstendig og målrettet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Trives med utadrettet arbeid, og flink med folk
 • Løsningsorientert og lærevillig
 • Trives i et miljø med høyt arbeidstempo og stadige endringer

Til den rette kandidaten tilbyr vi:

 • En spennende og selvstendig jobb i et innovativt og fremtidsrettet arbeidsmiljø
 • En viktig rolle i utviklingen av en betydelig aktør i nordisk sjømatsektor
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontorsted: Leknes i Lofoten. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Søknadsfrist: 30. september.

For spørsmål om stillingen, kontakt HR-leder Konsern, Kristel Pedersen, på telefon 997 02 387.

Søknad: Søknad, CV og relevante vitnemål/referanser merkes «HR-rådgiver» og sendes til .

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.