JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

JAG Assistanse AS søker assistenter med og uten 3-årig høyskoleutdanning til gutt i Kristiansund

Jeg er en blid, sosial og aktiv gutt/ungdom som på grunn av min funksjonsnedsettelse trenger assistanse til å leve et aktivt og meningsfylt liv. Jeg har mange ulike interesser som blant annet svømming, gå på kino, musikk, kontakt med dyr, kjøre bil eller buss, gå tur og besøke venner. Jeg har ikke verbalt språk, men kommuniserer ved bruk av kommunikasjonshjelpemidler. Kjennskap til ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon) er en stor fordel, men opplæring vil bli gitt.

Jeg skal bo i separat leilighet med egen inngang, tilknyttet familiens bolig. Siden jeg liker å kjøre bil (har egen bil), er det en stor fordel med førerkort. Assistansen skal gis gjennom hele døgnet, bortsett fra i skoletiden.

Arbeidsoppgavene vil bestå i praktisk og personlig hjelp, samt gjennomføring av ulike aktiviteter i og utenfor hjemmet. Siden det er behov for assistanse til å kommunisere, er dette en svært viktig oppgave for assistentene i det daglige. Både i den direkte kommunikasjonen, men også gjennom bistand til opprettholdelse og videreutvikling av kommunikasjonssystemer.

Det søkes etter kreative og aktive assistenter både med og uten fagkompetanse. Assistansen skal organiseres som brukerstyrt personlig assistanse (BPA), og assistentene vil store deler av arbeidstiden jobbe to sammen i team. Det er ønskelig at den ene av assistentene i teamet har 3-årig høyskoleutdanning. Ved siden av kunnskap om alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK), er det ønskelig med erfaring knyttet til forebyggende tilrettelegging i forbindelse med kapittel 9. Assistenter med fagkompetanse vil få medansvar for opplærings- og aktivitetstiltak, og for å veilede øvrige assistenter.

Obligatorisk og systematisk opplæring og kompetanseutvikling hos assistentene er sentralt i JAG Assistanse AS. Assistentene vil bli tilbudt grundig opplæring og nødvendige kurs.

JAG Assistanse AS tilbyr lønn hvor assistentenes bakgrunn, ansiennitet, alder og relevant kompetanse vektlegges. Det tilbys innskuddsbasert pensjon i KLP, og et treningstilskudd pr. måned.

Om dette høres spennende ut ser vi frem til å høre fra deg!

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Snarlig tiltredelse, søknadsfrist fredag 2. juni. Søknader vurderes fortløpende.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.