JAG Assistanse AS

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell organisasjon og leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA).  JAG har stor kompetanse om vår primære målgruppe, dvs. personer med sammensatte funksjonsnedsettelser, hvorav en kan være av kognitiv art. JAG arbeider for at alle uavhengig av funksjonsnedsettelse skal kunne leve sine liv fullt ut på egne vilkår, ved hjelp av BPA. JAG er arbeidsgiver, og ivaretar de administrative oppgavene i den personlige assistansen. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Helsefagarbeider – 60% vikariat med mulighet for fast ansettelse

HEI!

Jeg er en ung dame, bosatt i Vestby kommune, og mottar tjenester i form av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I hverdagen har jeg ulike utfordringer som jeg trenger hjelp og assistanse til. Jeg søker nå en person med helsefaglig bakgrunn i 60% vikariat, med mulighet for fast ansettelse. Arbeidet dreier seg om direkte assistanse og vil innebære følgende oppgaver:

 • Assistanse og bistand til personlig pleie og egenomsorg
 • Aktivisere, motivere, bistå/veilede meg, i alle daglige gjøremål
 • Følge opp gjeldende rutiner, opplærings- og behandlingstiltak i tråd med det målretta arbeidet
 • Tilrettelegge og følge opp meningsfull hverdag og fritid i hjemmet, og i mine kjente omgivelser/nærområde
 • Bidra til økt mestring og positive opplevelser

Jeg foretrekker kvinnelige assistenter av hensyn til arbeidets art, og jeg er ute etter deg som ønsker langsiktig engasjement, er stabil og fleksibel. Andre kvalifikasjoner du innehar som er viktig for meg:

 • Er blid og omgjengelig
 • Er løsningsorientert og ser muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Kan håndtere stressende og utfordrende situasjoner med ro og tålmodighet
 • Har førerkort til bil, manuelt gir
 • Røyk og snusfri på jobb
 • Har god helse
 • Kan jobbe selvstendig, målrettet, strukturert og har god orden
 • Kunne utføre daglige, huslige gjøremål
 • Har klart og tydelig norsk språk, muntlig og skriftlig, og har god norsk språkforståelse
 • Relevant arbeidserfaring i forhold til Kap. 9, HOL, er en fordel
 • Kunne jobbe profesjonelt i privat hjem
 • Kan gi og ta imot veiledning til og fra andre

Arbeidet er krevende, så personlig egnethet er av avgjørende betydning for meg. Du må like godt å jobbe med mennesker. Din arbeidsgiver vil bli JAG Assistanse AS. De tilbyr individuell lønnsplassering og god pensjonsordning. Alle ansatte i JAG får introduksjonsopplæring i yrkesrollen og relevante kurs.

Arbeidstid er turnus med arbeid 3.hver helg.
Stillingen er ledig per d.d.

Søknadsfrist 15.september. Søkere vurderes fortløpende.

Søknad sendes inn via "send søknad" knapp nederst på siden.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.