Karabin

Karabin har i løpet av de fire siste årene skapt over 3 milliarder kroner i dokumenterbar verdi for våre kunder. Karabin har kontorer i Bergen, Stavanger, Oslo og Trondheim. Vårt arbeid går fra å etablere forbedring og digitaliseringsstrategier til å signere ut målbare effekter. Vi arbeider derfor på tvers av bransjer, og gir støtte til alle deler av organisasjonen som skal gjennomføre og realisere gevinster av forbedringsarbeid. Vi har et høyt kunnskapsnivå som sammen med erfaring og ekte engasjement for kunde og fag utgjør kjernen i selskapet. Vi opplever økt etterspørsel etter våre tjenester, og planlegger derfor vekst på alle lokasjoner.

Kompetanse innen kundereise og digitalisering?

Senior og ledende konsulenter, Oslo

Rolle og forventninger 
Du vil inngå i Karabin sitt konsulentteam i Oslo, og jobbe i ulike prosjekter for våre kunder på tvers av bransjer, samt bidra til å styrke det sosiale miljøet ved kontoret.

Vi ser nå etter erfarne profiler som er spesielt dyktig på prosessforbedring og digitalisering gjennom bruk av kundereise, lean eller  service design. Erfaring fra grensesnitt IT-forretning eller teknologisektor/ telecombransjen er derfor en stor fordel, men ikke et absolutt krav. Kandidaten kan vise til resultater og har en systematisk og faktabasert tilnærming til komplekse problemstillinger. Du må ha interesse for kontinuerlig forbedringsarbeid, samt et ønske om å videreutvikle din kompetanse innenfor fagfeltet. God innsikt i én eller flere utfordringer som både offentlige og private virksomheter står overfor, som økte krav til brukerorientering, forventinger til mer effektiv ressursbruk og kvalitet i tjenestene, håndtering av reduserte budsjettrammer, økte forventninger til gevinstrealisering og ledelse av virksomheter i omstilling er fordelaktig.

Du har fagkompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder

 • Forbedring av arbeidsprosesser
 • Kundereise
 • Digital forbedring av tjenester
 • Lean
 • Six Sigma
 • Design Thinking
 • Optimalisering
 • Omstilling og omorganisering av virksomhet
 • Prosjektledelse/Programledelse
 • Strategisk rådgiving

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på masternivå innen økonomiske og/eller tekniske fag, med gode akademiske resultater
 • 3 - 15 års erfaring fra konsulentvirksomhet eller forbedringsarbeid i linjen
 • Velutviklede analytiske egenskaper og forretningsforståelse
 • Erfaring som program-/prosjektleder med målbare resultater
 • Sertifiseringer innen prosjektledelse og lean/six sigma er en fordel, men ikke et krav

Hva kan vi i Karabin tilby deg?

 • En utfordrende jobb i Norges ledende forbedringsmiljø
 • En spennende kundeportefølje
 • Et inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø
 • Inspirerende ledere
 • Fokus på personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidshverdag
 • Markedsledende lønnsbetingelser

Som konsulent i Karabin vil du få jobbe med krevende og stimulerende arbeidsoppgaver i et utviklende og godt arbeidsmiljø. Du vil fra oppstart bli inkludert i spennende prosjekter på tvers av bransjer, og få muligheten til å løse utfordrende problemstillinger som næringslivet står overfor. Vi er en mindre organisasjon hvor kompetanse og resultater går foran ansiennitet og alder. Dette betyr, med de riktige resultatene, at du raskt kan få større ansvarsområder i prosjekter, samt opparbeide deg verdifull prosjektledererfaring og markedsledende lønnsbetingelser.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.