Kunsthøgskolen i Oslo

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnarar og designarar med seks avdelingar: Balletthøgskolen, Design, Kunstakademiet, Kunst og handverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen. Kunsthøgskolen tilbyr ei rekke utdanningar på bachelor- og masternivå, og har 500 studentar, 200 tilsette og 900 time- og gjestelærarar. Kunsthøgskolen i Oslo held til på Grünerløkka i den ombygde Seilduksfabrikken ved Akerselva. Med eit areal på over 40.000 m2 er dette eit av Nord-
Europas største anlegg for kunst og design.

Leder for kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og stipendiatprogram ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kunstnerisk utviklingsarbeid er i tillegg til utdanning og formidling de viktigste oppgavene til Kunsthøgskolen i Oslo. I UH-loven er kunstnerisk utviklingsarbeid sidestilt med akademisk forskning. Kunsthøgskolen i Oslo tar mål av seg til å bli en ledende utdanningsinstitusjon innen kunstnerisk utviklingsarbeid. Alle kunstfaglige ansatte i mer enn 50% stilling har kunstnerisk utviklingsarbeid som en del av sitt arbeid. For å maksimere den innsatsen som gjøres innen kunstnerisk utviklingsarbeid vil Kunsthøgskolen i Oslo ansette en leder for dette arbeidet. 
 
Kunsthøgskolen i Oslo er del av det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Stipendiatprogrammet er et treårig program som er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer. Spesielt for dette programmet er at kunstutøvelsen står i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Stipendiatene inngår i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering. For tiden har Kunsthøgskolen ca. 15 stipendiater fordelt på skolens seks avdelinger.


Lederen vil på rektors vegne være den sentrale drivkraften i videreutviklingen av forskningsområdet kunstnerisk utviklingsarbeid, i samarbeid dekaner og ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger. Stillingen inngår i Kunsthøgskolens rektorat og rapporterer til rektor. Stillingen inngår også i rektors ledergruppe. 

Forskningsleder ansettes på engasjement for en periode som følger rektoratets funksjonstid fram til 31.7.2019.

Viktigste oppgaver:

Strategisk og faglig utvikling og profilering av forskningsområdet kunst sammen med Kunsthøgskolens ledergruppe.

Dette inkluderer:

 • Bidra til å bygge gode forskningsmiljøer på Kunsthøgskolen i Oslo
 • Bidra til realisering av Kunsthøgskolens strategi innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning
 • Utvikling og forvaltning av prosjektportefølje og nettverk, nasjonalt og internasjonalt
 • Faglig oppfølging av søknader, prosjektledelse og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Kvalitetssikring av prosjekter og søknader sammen med forskningsadministrasjonen
 • Aktiv medvirkning i strategisk og forskningsfaglig utvikling av Kunsthøgskolen i Oslo
 • Utvikle og programmere skolens utadrettede aktiviteter knyttet til kunstnerisk forskning, inkludert Kunsthøgskolens forskningsuke

Ansvar for Kunsthøgskolens stipendiatprogram.

Dette inkluderer:

 • Faglig koordinering av skolens stipendiater inklusiv lede stipendiatforum
 • Utvikle skolens undervisningstilbud (kurs) til stipendiatene, samt undervise i deler av dette
 • Ansvar for faglig kvalitetssikring ved opptak av stipendiater
 • Faglig ansvarlig for kvaliteten ved sluttvurderinger
 • Bindeledd mellom avdelingene, fagmiljøer og stipendiatene
 • Utvikle veilederkompetanse for stipendiatene
 • Det vurderes å tillegge stillingen personalansvar for institusjonens stipendiater

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert kompetanse på minst førstestillingsnivå innen fagområdet kunst, på grunnlag av kunstneriske kvalifikasjoner og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Solid kompetanse innen kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Kjennskap til Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Godt faglig overblikk innen relevante fagområder
 • God innsikt og sterk interesse for utdanningspolitikk - nasjonalt og internasjonalt
 • Gode nasjonale og internasjonale faglige nettverk
 • God evne til å kommunisere og formidle kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Søkeren bør ha relevant praktisk-pedagogisk kompetanse fra undervisning og veiledning.
 • Søkeren bør kunne dokumentere forskningsadministrativ erfaring. 
 • Gode kunnskaper i enten norsk, svensk eller dansk, samt gode engelskferdigheter
 • Erfaring med forskningsledelse er en fordel.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Stillingen er en prosjektstilling som SKO 1111 Forskningssjef med varighet fram til 31.7.2019. I løpet av perioden vil ny organisering vedtas. 

Stillingen lønnes etter statens regulativ, b.t. bruttolønn fra kr 790 100 - kr 935 600, avhengig av kvalifikasjoner. Til fradrag går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke stillingen.

Styret er tilsettingsmyndighet.

Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, attester og vitnemål sendes gjennom vår søknadsportal Jobbnorge.

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med rektor Jørn Mortensen på telefon +47 94 52 33 28.

Tiltredelse etter avtale.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.