Kirkens Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp er en moderne organisasjon som jobber med nødhjelp, langsiktig utviklingsarbeid og med påvirkning av holdninger og beslutninger. Årlig forvalter vi et budsjett på om lag 800 millioner kroner. Vi arbeider i 36 ulike land, gjennom lokale partnerorganisasjoner under visjonen - Sammen for en rettferdig verden

Avdelingsleder politikk og samfunn

Vil du lede Kirkens Nødhjelps arbeid med å fjerne grunnleggende årsaker til fattigdom? Som avdelingsleder for politikk og samfunn har du ansvar for å omskape organisasjonens rike erfaringsgrunnlag fra prosjektene ute til politiske posisjoner som fremmer utvikling og rettferdighet. Sammen med sju dyktige og motiverte medarbeidere i egen avdeling vil du sørge for at Kirkens Nødhjelp har en tydelig og troverdig stemme i bistands- og utviklingspolitiske spørsmål i Norge, og du vil strategisk utfordre og mobilisere nasjonale og globale aktører i kampen for en rettferdig verden.

Vi søker deg som har solid kunnskap om bistands- og utviklingspolitikk og har god forståelse for norske og globale politiske prosesser. Du må kunne representere organisasjonen med troverdighet og motiveres av å skape endring og resultater sammen med andre.

I Kirkens Nødhjelp søker vi ledere som er motivert av vår visjon, vårt arbeid og våre verdier, og som ønsker å være med å utvikle vår organisasjons- og lederkultur. For å nå våre mål trenger vi ledere som er i stand til å sette retning, lede endring, utvikle organisasjonskulturen og bruke våre menneskelige og økonomiske ressurser på best mulig måte.

Avdelingsleder for politikk og samfunn rapporterer til generalsekretæren og sitter i ledergruppen. Noe reisevirksomhet må påregnes.

Kirkens Nødhjelp benytter elektronisk rekrutteringsportal. På en enkel måte kan du registrere CV og søknad. Bare søkere som benytter vår elektroniske portal vil bli vurdert til stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forsterke Kirkens Nødhjelps arbeid med bistands- og utviklingspolitikk.
 • Ta aktivt del i toppledergruppen i Kirkens Nødhjelp og kommunisere og etterleve organisasjonens strategier, verdier, mål og beslutninger internt og eksternt.
 • Følge og delta i politiske prosesser nasjonalt og internasjonalt.
 • Strategisk ledelse av organisasjonens beslutningspåvirkende arbeid.
 • Personalansvar for sju medarbeidere i avdeling for politikk og samfunn. Sikre god samhandling og faglig koordinering med andre avdelinger internt i organisasjonen.
 • Holde organisasjonen oppdatert om trender og strategiske muligheter i bistands- og utviklingsdebatten.
 • Representere Kirkens Nødhjelp i media, samt politiske og faglige fora nasjonalt og internasjonalt.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med politiske prosesser fra norsk og/eller internasjonalt arbeid
 • God oversikt over bistands- og utviklingsfeltet
 • Inngående kjennskap til hvor og hvordan politiske beslutninger fattes i Norge og i multilaterale mekanismer
 • God samfunnsanalytisk kompetanse
 • Svært gode skriftlige og muntlige formuleringsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring med personalledelse er en fordel

Egenskaper

 • Svært gode samarbeidsevner
 • Evner å tenke helhetlig og strategisk
 • Gode relasjonelle egenskaper
 • Løsningsorientert og målrettet
 • Personlig autoritet - må kunne representere Kirkens Nødhjelp på et høyt nivå
 • Evner å motivere til oppnåelse av felles mål
 • Den som ansettes må være lojal mot Kirkens Nødhjelps kristne verdigrunnlag

Vi tilbyr

 • Fast stilling i et dynamisk og profesjonelt miljø med svært kompetente kollegaer
 • Avtalefestet lønns- og arbeidsvilkår
 • Spennende oppgaver i et internasjonalt miljø
 • Fleksibel arbeidstid, bedriftshelsetjeneste, IA-bedrift
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.