Blå Kors Kompasset

Blå Kors Norge er landets største ideelle aktør innenfor rusfeltet. Organisasjonen har om lag 2600 individuelle medlemmer, 28 medlemsorganisasjoner, 52 virksomheter og hjelpetiltak, over 1000 ansatte og driver et omfattende arbeid innen forebygging, behandling og oppfølging.

Organisasjonens verdigrunnlag er basert på et kristent verdisyn og menneskets unike og ukrenkelige verdi er sentralt i alt arbeid. Blå Kors arbeider målrettet for å inkludere mennesker uavhengig av religion og kulturell tilhørighet. Et sentralt mål i organisasjonen er at faglig og frivillig kompetanse skal utfylle hverandre i et godt samspill. For mer info se www.blakors.no.

ENGASJERT PSYKOLOG i ett års vikariat, i 100 %

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14-35 år som har vokst opp i familier med alkohol- og/eller andre rusproblemer og som sliter med ulike problemer og livsbelastninger som følge av dette. Kompasset tilbyr blant annet terapi og rådgivning til enkeltpersoner, grupper, par- og familier, og vi arrangerer psykoedukative temakvelder. Det kreves ingen henvisning. Kompasset finnes i Tromsø, Trondheim, Bergen, Sandnes og Oslo. Til høsten åpner vår sjette avdeling i Lillehammer. For mer info se www.kompasset.org.

Til Kompasset i Oslo søker vi en:
Engasjert psykolog i ett års vikariat, i 100 %

Arbeidet innebærer spennende terapeutisk arbeid med ungdom og unge voksne, som er motivert for endring. Vi er lite diagnosefokusert og jobber dynamisk og prosessorientert. De unges utfordringer ses i lys av langvarige belastninger og ut fra et relasjons- og tilknytningsperspektiv. Vi søker en psykolog med relevant erfaring og som har

 • lyst til å bidra i å videreutvikle tilbudet og vilje til å påta seg medansvar for de faglige oppgavene kontoret står ovenfor,
 • har kompetanse og erfaring fra terapeutisk arbeid individuelt og i grupper, helst fra spesialisthelsetjeneste og lavterskel,
 • er engasjert og har gode samarbeidsevner,
 • har en sporty innstilling til sammensatte arbeidsoppgaver
 • evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ,
 • vilje til å arbeide utadrettet for å nå målgruppen og for å formidle fagkunnskap,
 • god arbeidskapasitet og mulighet til å arbeide noe kveldstid.

Vi kan tilby:

 • Et kreativt arbeidsmiljø og engasjerende samtaler.
 • Positive samfunnsverdier.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Tiltredelse så raskt som mulig.

Menn oppfordres til å søke. Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Det er et nært samarbeid mellom Kompassets avdelinger som arbeider etter samme konseptbeskrivelse og faglige profil. Stillingen rapporterer til avdelingsleder for Kompasset Oslo.

Vi forutsetter at de som tilsettes kan identifisere seg med Blå Kors ideologi og verdisyn.

For nærmere opplysninger kan du kontakte Kompasset Oslo; Mette Norman på telefon 47453781. Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk innen  29.05.2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.