Kongsberg Kommune

Kongsberg er en internasjonal småby med mer enn 27000 innbyggere. Byen har en sentral  beliggenhet med ca. en times avstand til Oslo og er omkranset av fine naturområder. Lang industrihistorie og målrettet industriutvikling har gitt byen status som et nasjonalt
teknologisenter. Her gir vi deg muligheter og utfordringer både i arbeid, utdanning og fritid.

 

Økonomisjef

Kongsberg kommune har ledig fast 100% stilling som økonomisjef.

Innhold i stillingen
Økonomisjefen har faglig og personaladministrativt ansvar for økonomitjenesten med 11 ansatte.
En viktig oppgave vil være å samle og videreutvikle avdelingens ulike fagområder, og samarbeide med ledere ute i organisasjonen.

Stillingen har et strategisk perspektiv med ansvar for utarbeidelse og oppfølging av budsjett, regnskap, økonomiplaner, årsplaner og årsmeldinger.

Sentrale arbeidsoppgaver er knyttet til økonomisk rapportering, analyse, videreutvikling av rutiner, budsjett og prognosemodeller. Den nye økonomisjefen må kunne sette eget ansvarsområde inn i et helhetsperspektiv. Kompetanseoverføring og rådgivning i tett dialog med seksjonene vil være viktige oppgaver.

Stillingen rapporterer til assisterende rådmann.

Vi tilbyr
En ansvarsfull stilling med store utviklingsmuligheter
Godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
Lønn etter avtale.
God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Krav og ønsker til deg
Vi ser etter en tydelig, inkluderende og engasjert leder som er trygg på sin fag- og lederkompetanse.

Økonomisjefen skal lede og gjennomføre utviklings- og endringsprosesser innen fagområdet. Du må derfor kunne samarbeide konstruktivt og ha gode evner til relasjonsbygging. Det er viktig at du er resultatorientert, systematisk og evner å analysere og se sammenhenger.

Vi ønsker at du har økonomisk kompetanse innen offentlig forvaltning og erfaring fra arbeid i en politisk styrt organisasjon.

Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, arbeidsspråk er norsk. 

Formelle kvalifikasjonskrav
Søkere må ha utdannelse fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis som samfunns- eller siviløkonom.
Relevant arbeids- og ledererfaring og gode IT-kunnskaper er en forutsetning.

Annet
Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Søknad
Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig.
Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.