Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

 

Personalrådgiver - Personal - og lønnsavdelingen

Kort om stillingen

Vi søker en erfaren personalrådgiver med kompetanse innen fagområdene arbeidsrett og tariff til 100% fast stilling ved Personal- og lønnsavdelingen.

Innhold i stillingen

Som rådgiver skal du bidra til utøvelse og utvikling av kommunens personalpolitikk i samarbeid med medarbeidere, ledere, tillitsvalgte og eksterne samarbeidsaktører. En stor del av jobben er innen ansvarsområdene arbeidsrett og tariffspørsmål.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • generell rådgivning og saksbehandling innen personalområdet
 • delansvar for årlige forhandlinger og lønnsoppgjør
 • rådgivning, veiledning og opplæring angående lover, forskrifter og gjeldende avtaleverk. Sørge for å være oppdatert på lov- og regelverk.
 • bistand ved organisasjonsendringer, oppsigelser og nedbemanningsprosesser
 • å bidra til å løse personalsaker i samarbeid med ansvarlig leder og kommuneadvokaten

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Vi tilbyr

 • varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • ansvar innen egne fagområder 
 • dyktige kolleger i et stabilt og godt arbeidsmiljø
 • fleksitid.
 • lønn etter avtale.
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger

Krav og ønsker til deg

Vi søker deg som har arbeidserfaring innen personalområdet og som har kunnskap om lover, regelverk og organisasjonsutvikling. Inngående kunnskap om arbeidsrett, tariffavtaler og øvrig avtaleverk som kommunen forholder seg til er ønskelig. Du har integritet, er tillitsskapende og evner å etablere relasjoner med andre mennesker. Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Vi ønsker at du:

 • har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • er strukturert og systematisk
 • har nødvendig it-kompetanse, kjennskap til personaladministrative systemer
 • har meget god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • er tydelig og løsningsorientert

Formelle kvalifikasjonskrav

Relevant høgskoleutdanning, minimum på bachelornivå. Videreutdanning/ fordypning innen arbeidsrett er ønskelig.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune.
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk

Det stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.