Kongsberg Kommune

Kongsberg kommune har 27.000 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Byen er bl.a. kjent for sin teknologiindustri, og Høgskolen i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkete forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg er en kommune i vekst som satser på barn og unge. Kommunen har et godt tjenestetilbud, og utmerker seg med god kvalitet i grunnskolen. I Kongsberg kommune er vi ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.

Avdelingsleder bo,aktivitet og avlastning.Landstadgate 6A

Kort om stillingen

Vil du være en del av vårt lederteam? 
Da en av våre dyktige avdelingsledere søker nye utfordringer, ønsker vi oss en kompetent og motivert etterfølger inn i vårt team.
Seksjonen Bo, aktivitet og avlastning består av 8 avdelingsledere. Vår seksjon har totalt 13 enheter som yter helse- og omsorgstjenester primært til personer med utviklingshemning og andre med behov for helsehjelp.
Stillingen er 100% fast dagtid.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lederteam som fra høst 2017 tar moduler i strategisk kompetanse
 • Dyktige avdelingsledere med høye ambisjoner for seksjonen
 • Deltagelse i avdelingsledersgruppe
 • Seksjonsleder som nærleder
 • Et høyt fokus på en meningsfull hverdag for den enkelte bruker
 • Målrettet faglig utvikling for alle ansatte
 • Lederopplæring
 • Lønn etter avtale
 • Fokus på helsefremmende arbeidsplasser
 • Rabatt på treningssenter
 • God pensjonsordning og gruppelivsforsikring

Innhold i stillingen

 • Leder for bolig med personal- og evt fagansvar
 • Ivareta og videreutvikle den faglige kompetansen i avdelingen, kartlegge egne ressurser samt ansvar for å rekruttere
 • Samarbeide med interene og eksterne aktører
 • Delta i avdelingsledergruppen og andre samarbeidsgrupper
 • Ansvarlig for turnus, daglig vaktbok, forhandlinger og godkjenning av turnus/arbeidsplan
 • Samarbeidsmøter med tillitsvalgte og verneombud.
 • Håndtere avvik
 • Budsjettansvar
 • Fraværsoppfølging i henhold til IA-avtalen
 • Overordnet ansvar for tiltaksplaner, tvangsvedtak og profil
 • Delta i pårørendemøter.
 • Ansvarlig for å følge opp lærlinger/ elever
 • Ansvarlig for bemyndigelse og medikamenthåndtering
 • Miljøsertifisering

Krav og ønsker til deg

Kongsberg kommune ønsker ledere som tar ansvar og som er trygge i utøvelsen av ledergjerningen. Kongsberg har nedfelt gjennom bl.a egen arbeidsgiverpolitikk et verdisett som gir tydelige føringer for hvilke egenskaper som verdsettes i en lederstilling.

 • Du er stabil, positiv og god til å arbeide selvstendig
 • Du framstår som fremtidsrettet og nytenkende
 • Du formidler åpenhet og entusiasme
 • Du må evne å se andre og kunne behandle andre mennesker med respekt og dermed også kunne utvise en viss grad av ydmykhet.
 • Du har god mellommennskelig forståelse og gode samarbeidsevner
 • Du er troverdig
 • Du er god på kommunikasjon
 • Du har kunnskap om fagområdet og om de utfordringer som er knyttet til faget
 • Du utfører gode prosesser med høy grad av medbestemmelse
 • Det er en fordel med erfaring fra Gat, Profil og Visma enterprise
 • Det er ønskelig med erfaring fra utarbeidelse av turnus

Kongsberg kommune ønsker ledere som tør å stille spørsmål og som evner å utfordre både egne medarbeidere og andre ledere på en positiv og konstruktiv måte
Personlig egnethet vektlegges

Formelle kvalifikasjonskrav

Autorisert vernepleier/sykepleier, evt annen relevant høyere utdanning
Ledreutdanning evt ledererfaring fra mellomlederstilling med personal- og budsjettansvar

Annet

Arbeidstakere tilsettes i Kongsberg kommune. 
Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Det stilles krav til norsk kunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved bestått språkprøve nivå B2 eller tilsvarende før evt ansettelse.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.