Lardal kommune

Lardal kommune kan by på flotte naturomgivelser, med fine turmuligheter i skog og fjell,sommer som vinter. I kommunen finner du treningssenter, toppturer  og langrennsarenamed milevis av preparerte løyper. Aktivitetsparken «Høyt og Lavt» ligger ved Kjærrafossepark, som er et nydelig turområde ved Lågen. Er du interessert i fiske har du mulighetfor kjøp av fiskekort til laksefiske.

Kommunen har rabattordning med treningssentre for ansatte både i Svarstad, Hvittingfoss og Larvik. Lardal kommune ligger sentralt med kort vei til flere byer i Vestfold, Buskerud og Telemark.45 - 60 min. til: Larvik, Stavern, Sandefjord, Tønsberg, Holmestrand, Horten, Drammen,Kongsberg, Skien og Porsgrunn. Det er god bussforbindelse fra Lardal til Oslo og Skien. Med bil til Oslo tar det ca 75 min.

Veileder NAV Lardal

Det er ledig en 100% fast stilling, som veileder ved NAV Lardal/NAV Larvik, avdeling oppfølging over 30 år.

Stillingen er ved NAV Lardal, men med overgang til NAV Larvik fra 1.1.18. Arkivsak 17/63.

Hovedarbeidsoppgaver for stillingen:

 • Ha ansvar for oppfølging av brukere med utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, hvor målet er å skaffe arbeid eller beholde arbeid
 • Knytte kontakt og opprettholde gode samarbeidsrelasjoner med arbeidsgivere, tiltaksarrangører, behandlingsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere både internt og eksternt
 • Vurdere brukers behov for bistand og arbeidsevne, opp mot arbeidslivets krav, og sammen med bruker utarbeide plan for hvordan jobbe mot målet med tydelig ansvarsdeling
 • Vurdere behov for og følge opp arbeidssøkere under gjennomføringen av arbeidsrettede tiltak
 • Saksbehandling og vedtaksfatting i forhold til Forvaltningsloven, Arbeids- og velferdsforvaltningsloven, Folketrygdloven, Lov om sosiale tjenester i NAV, mm.
 • Endringer av arbeidsoppgaver må påberegnes

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Minimum 3-årig relevant utdanning fra høyskole/universitet 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Være løsningsfokusert, resultatorientert og ha gode vurderingsevner
 • Stor arbeidskapasitet og kunne jobbe målrettet
 • Evne til å sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og kunne tilegne deg kompetanse på egen hånd
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og gode samarbeidsevner
 • Gode ferdigheter i bruk av IKT/digital-baserte verktøy
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Vi ønsker at du:

 • Har erfaring fra veiledningsarbeid og individuell oppfølging
 • Har kunnskap om arbeidsmarkedet og dets innretning
 • Er strukturert og effektivt
 • Har høy grad av fleksibilitet og er tilpasningsdyktig
 • Har erfaring fra arbeid i offentlig forvaltning
 • Har kjennskap til Arena som arbeidsverktøy
 • Har evne til å skape gode relasjoner med bruker, kollegaer og samhandlingspartnere
 • Gjerne kompetanse innenfor flere av arbeidsfeltene til NAV-kontoret
 • Har sertifikat klasse B, og disponerer egen bil. Godtgjørelse etter statens gjeldende reiseregulativ.

Lønnsvilkår:

Lønn i henhold til gjeldende hovedtariffavtale. Ansatte trekkes 2% til en av de beste pensjonsordningene i Norge.

Lardal og Larvik kommuner kan tilby:

 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver 
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke.

Attester og vitnemål taes med til et evt. intervju.

Søknadsfrist: 26.03.2017

Lardal kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere om å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Kari Laastad NAV leder Lardal : tlf: 922 35 800 (send gjerne sms for tilbakeringing).

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.