Meråker kommune

Ledig fastlegehjemmel i Meråker Kommune.

Meråker kommune er en vakker og sentralt beliggende bygd i Midt- Norge. Vi er kjent for å være blant Norges varmeste steder sommerstid, samtidig som vi kan tilby meget gode skiforhold om vinteren. Vi har et rikt kulturliv og flotte friluftsområder, både sommer og vinter.

Kommune har full barnehagedekning og gode skoletilbud i både grunnskole og videregående opplæring. Meråker kommune har et aktivt skimiljø, og Meråker videregående skole har landslinje for idrettsfag og grunnfag idrett.  

Meråker ligger sentralt til med 1 times kjøring til Trondheim, og 45 minutter til Trondheim lufthavn, Værnes. Meråker kommune er en grensekommune til Sverige, og det tar 15 minutter og kjøre til Storlien i Åre kommune.

Meråker kommune er med i Værnesregionsamarbeidet der kommunene Stjørdal, Selbu, Tydal og Meråker deltar. Legevakt på kveld, natt og helg er en del av dette interkommunale samarbeidet.

Fra og med 14.09.2017 er det ledig fastlegehjemmel ved Meråker Legekontor. Stillingen er en kombinasjon av privat praksis og kommunale oppgaver i forholdet 80/ 20 % (delingsforholdet kan diskuteres).

Meråker legekontor har i dag 3 fastelegehjemler i tillegg til turnuslege. Nåværende listelengde er 800, med et listetak på 1400.

Legen må være villig til å delta i interkommunal legevaktsordning. Ellers er det muligheter for å utvikle fagkompetanse i idrettsmedisin opp mot elever/ studenter ved den videregående skolen.

Meråker legekontor er et legekontor som er under utvikling, med lokaler i Meråker sentrum. Legekontoret er ellers bemannet med kommunalt ansatt hjelpepersonell. De fleste institusjoner/helsetjenester i kommunen er lokalisert i nær tilknytning til legekontoret.  Kontoret er tilknyttet Norsk helsenett og bruker Winmed 3 journalsystem. Ved sykehjemmet benyttes Profil og helsestasjonen benytter HSPRO.

Ved tilsetting vil det bli lagt vekt på faglige kvalifikasjoner og personlig egnethet med hensyn til samarbeidsevne og kommunikasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Søker må inneha norsk autorisasjon. Søker som er, eller ønsker å videreutdanne seg innen allmenn medisin, vil bli foretrukket.

Meråker kommune er behjelpelig med å skaffe bolig.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til:

Prosjektleder Anne Kirsten Buland Øien tlf. 936 50 275

e-post:

Elektronisk søknadsskjema finner du på: www.meraker.kommune.no

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju

Søknadsfrist: 16.06.2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.