Naustdal Kommune

Lærling i Naustdal kommune

Som lærling i Naustdal kommune inngår du lærekontrakt og tek deler av utdanninga på ein arbeidsplass i kommunen.  Lærlingar har retter og plikter som andre arbeidstakarar. Du har rett til å få den opplæringa som vert fastsett i læreplanen, men og plikt til å delta aktivt for å nå måla, og å delta i planlegging og vurdering av ditt eige arbeid.  Læretida avsluttast med ei fagprøve.

Naustdal kommune skal tilsetje lærling innan følgjande fag:

  • Helsearbeidarfaget
  • Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Vi kan tilby

  • Lærekontrakt og opplæringskontrakt
  • Mellombels tilsetjing i Naustdal kommune som lærling/lærekandidat i 2 år
  • Løn under utdanning
  • Gode læringsmiljø
  • Leiarar med fagleg/pedagogisk bakgrunn, instruktørar og rettleiarar.

Søknad om læreplass sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal.

Søknadsfrist:  30. mai 2017.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.