Naustdal Kommune

Naustdal kommune er bygdekommunen mellom Førde og Flora, i det mest ekspansive bu- og arbeidsområdet i Sogn og Fjordane. Naustdal har bygda sine kvalitetar og byen sine tilbod like ved. Kommunen har vel 2700 innbyggarar og er om lag 370 km2 stor. Kommunen har ca 94 km kommunal veg og har vedteke ulike investeringsprosjekt for vegane m.m. for ca 5,5 mill kr.

Sjukepleiar ved Naustdal Sjukeheim

Naustdal Sjukeheim har ledig følgjande stillingar:

  • 100% fast stilling for autorisert sjukepleiar.
  • 80 %  årsvikariat for autorisert sjukepleiar.

Stillingane inngår i tredelt turnus.

Ved ynskje om meir informasjon om stillingane, kontakt seksjonsleiar Line Anita Hjorthaug på telefon 57 81 62 15.

Vanlege kommunale tilsetjingsvilkår.

Politiattest må framleggast ved tilsetjing.

Søkjar kan bli innkalla til intervju, og må oppgje to referansar.

Søknad med rettkjende kopiar av vitnemål, attestar og referansar vert å sende Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal eller på epost til

Søknadsfrist:  22. august 2017.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.