Naustdal Kommune

Naustdal kommune er bygdekommunen mellom Førde og Flora, i det mest ekspansive bu- og arbeidsområdet i Sogn og Fjordane. Naustdal har bygda sine kvalitetar og byen sine tilbod like ved. Kommunen har vel 2700 innbyggarar og er om lag 370 km2 stor. Kommunen har ca 94 km kommunal veg og har vedteke ulike investeringsprosjekt for vegane m.m. for ca 5,5 mill kr.

Kokk

Kjøkkenet ved Naustdal Sjukeheim får ledig 100 % fast stilling som kokk frå 01.11.2017.

Krav til stillinga: Fagbrev som kokk.  Andre er og velkomne til å søkje. Dagarbeidstid og jobb 3. kvar helg.

Kjøkkenet ved NaS er eit institusjonskjøkken med kombinert kok/server system,og  kok/kjøl system.
Kjøkkenet leverer mat til 20 institusjonsplasser, 8 plassar i bukollektivet og 5 plassar i sokkelen og om lag 30 personar i tillegg, nokre ute på bygda.

For meir informasjon om stillinga kan ein vende seg til avd.leiar kjøkken, Randi Midtbø Kolås, tlf. 57 81 62 17 / 97 51 03 49.

Vanlege tilsetjingsvilkår gjeld.

Søkjarane kan bli innkalla til intervju. Ein må oppgje 2 referansar.

Søknad sendast til Naustdal kommune, Tunavegen 6, 6817 Naustdal eller på epost til

Søknadsfrist: 28. august 2017.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.