Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

Rådgiver/seniorrådgiver innen global utdanning

Arbeidsoppgaver

 • Analytisk og strategisk arbeid av relevant for regjeringens satsning på utdanning for utvikling
 • Faglig rådgivning til Utenriksdepartementet og norsk utenriksstasjoner
 • Faglig oppfølging og vurdering av utviklingsprogrammer, herunder saksbehandling og forvaltning av tilskuddsmidler
 • Styrearbeid, faglig samarbeid og nettverksbygging med internasjonale partnere
 • Kommunikasjonsrettede oppgaver slik som skriving av taler, referater/rapporter og koordinering av møteplasser i Norge og internasjonalt, er en del av hverdagen
 • Reisevirksomhet må påregnes
 • Andre oppgaver kan pålegges

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Utviklingsfaglig kompetanse og erfaring innen prioriterte områder for utdanningssatsingen
 • Erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser på utdanningsfeltet, særlig i utviklingsland, vil bli tillagt vekt
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, fortrinnsvis tilskuddsforvaltning, er ønskelig
 • Erfaring fra analyse og strategiutvikling er en fordel
 • Meget gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk. Fransk er en fordel

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med evne og vilje til å ta ansvar og initiativ
 • Stor arbeidskapasitet, effektiv og fleksibel, med god gjennomføringskraft
 • Systematisk og analytisk, med evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å formidle tydelig og effektivt i nasjonale og internasjonale miljø, samt kunne bygge relasjoner og representere norske myndigheter på en god måte
 • Trives med både faglige og administrative oppgaver

Vi tilbyr

 • Mulighet til å arbeide på et høyt internasjonalt nivå med en av hovedsatsningene i norsk utviklingssamarbeid
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et stimulerende og inkluderende miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • God pensjonsordning og mulighet for gunstige boliglån gjennom Statens pensjonskasse
 • IA-organisasjon

Tilsettingen er midlertidig i to år. Stillingene lønnes i stillingskode 1434 rådgiver lønnstrinn 50-65 (kr 421 100 - 548 700), eller i stillingskode 1364 seniorrådgiver i lønnstrinn 59-76 (kr 490 600 - 679 700). Innplassering skjer med bakgrunn i en vurdering av søkers kompetanse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til underdirektør Gerd-Hanne Fosen på telefon 92 68 82 49 eller 23 98 02 69, avdelingsdirektør Paul Fife, 91 55 89 99 rådgiver ved Personalseksjonen Lene Tjøtta 23 98 02 91 eller 41 12 68 35

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.