Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

 

Vil du være med og sikre at forvaltningen av norsk bistand holder høy kvalitet?

Norad søker rådgivere/seniorrådgivere (økonomer) til å bistå tre av våre avdelinger, Avdeling for utdanning og global helse, Avdeling for økonomisk utvikling, likestilling og styresett og Avdeling for klima, miljø, energi og forskning. Stillingene vil plasseres i avdelingenes stab, og rapporterer til avdelingsledelsen.

Arbeidsoppgaver

 • Sikre god budsjett- og økonomistyring i avdelingens tilskuddsportefølje
 • Være avdelingens fagressurs på økonomi
 • Vurdere budsjett, regnskap og revisjon av tiltak som mottar støtte
 • Risiko- og økonomistyring i samarbeid med avdelingens ledere og saksbehandlere
 • Følge opp budsjett og utarbeide rapporter (forbruksrapporter, årsrapporter, resultatrapporter o.l.)
 • Koordinere budsjettsaker med andre avdelinger i Norad
 • Andre forvaltningsoppgaver kan pålegges
 • Noe reisevirksomhet kan påregnes

Kvalifikasjoner

 • Utdanning innen økonomi på minimum bachelornivå
 • Erfaring fra tilskuddsforvaltning og/eller kvalitetssikring på utviklingsfeltet er en fordel
 • Det er ønskelig med kjennskap til saksbehandlingssystemer som brukes til planlegging, styring og rapportering av tilskuddsordninger, samt meget gode kunnskaper i standardprogrammer som Word og Excel
 • Erfaring fra utviklingssamarbeid eller annet internasjonalt arbeid vil være en fordel
 • Meget gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk. Dette vil testes ifm et eventuelt intervju.

Personlige egenskaper

 • Du evner å arbeide systematisk og strukturert
 • Du har gode analytiske evner
 • Du trives med, og tar initiativ til, samarbeid, men arbeider også effektivt alene
 • Du kan formidle fagspesifikk tematikk tydelig, og bidrar til læring og utvikling
 • Du har stor arbeidskapasitet

Vi tilbyr

 • Mulighet til å bidra til at forvaltningen av norsk utviklingssamarbeid holder høy kvalitet og når sine mål
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning innen et etterspurt felt
 • Meget godt og flerfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et stimulerende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • IA-bedrift

Tilsettingen er midlertidig med varighet to år, Stillingen lønnes i stillingskode 1434 rådgiver lønnstrinn 50-65 (kr 432 700 – 567 100) eller i stillingskode seniorrådgiver 60-80 (512 700 – 790 100). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse.

Staten er opptatt av mangfold bl.a. med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn, og vil oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse
 
Ved spørsmål om stillingen kontakt Rådgiver Lene Tjøtta, tlf: 23 98 02 91 eller Underdirektør Jorun Nossum, tlf. 99 79 60 77 / 23 98 02 78

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.