Norad

Norad er Norges fagetat for utviklingssamarbeid. Vi jobber for en bærekraftig utvikling i en verden uten fattigdom. Dette skal vi oppnå gjennom å kombinere fagkompetanse og god bistandspraksis i samarbeid med de beste norske og internasjonale kompetansemiljøene innenfor utviklingssamarbeid. Vi bidrar til at utviklingspolitikken utformes på en måte som gjør at bruken av bistandsmidler gir best mulig utviklingsresultat.

Våre 240 medarbeidere gir faglige råd, forvalter bistandsmidler, bistår med kvalitetssikring av utviklingssamarbeidet, sørger for uavhengige evalueringer, og kommuniserer om utviklingssamarbeidet og de resultater som oppnås fra våre lokaler sentralt i Oslo. Administrativt er vi underlagt Utenriksdepartementet, men rapporterer til Klima- og miljødepartementet når det gjelder oppfølging av regjeringens klima- og skoginitiativ. Vår ekspertise og våre råd skaper kunnskapsgrunnlag for veivalgene i norsk utviklingspolitikk.

Rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for bistandsforvaltning

Avdeling for metode og resultater (AMOR) samarbeider med Utenriksdepartementet, Klima- og miljødepartementet, utenriksstasjonene og andre avdelinger i Norad for å sikre kvalitet og resultater i utviklingssamarbeidet. Utenriksdepartementet har i 2017 overført en større del av bistandsmidlene til Norad. AMOR har i denne forbindelse fått flere oppgaver og vil styrke bemanningen med en ny stilling i Seksjon for bistandsforvaltning.

Rådgiver/seniorrådgiver i Seksjon for bistandsforvaltning

Arbeidsoppgaver

 • Rådgivning, kvalitetssikring og kontroll knyttet til forvaltning av bistandsmidler, med fokus på vurderinger knyttet til programforvaltning, multilaterale organisasjoner, finansinstitusjoner og fond, budsjett, regnskap, revisjon og partnervurderinger
 • Videreutvikling av metoder og systemer for tilskuddsforvaltning
 • Gi opplæring innen de samme fagfelt til medarbeidere i Norad, i Utenriksdepartementet og ved utenriksstasjonene
 • Noe reisevirksomhet

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, for eksempel samfunnsvitenskap, revisjon eller økonomi. Lang arbeidserfaring kan i enkelte tilfeller kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra internrevisjon, eksternrevisjon eller annen type arbeidserfaring med internkontroll er en fordel
 • Relevant forvaltningsfaglig erfaring, for eksempel fra multilaterale organisasjoner, offentlig forvaltning og/eller frivillige organisasjoner, fortrinnsvis fra bistandsprosjekter er en fordel
 • Kunnskap om norsk og internasjonalt utviklingssamarbeid er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning (vil bli testet i et eventuelt intervju)
 • Ytterligere kunnskaper i relevante språk (spansk, portugisisk, fransk) er en fordel

Personlige egenskaper

 • systematisk, analytisk, resultatorientert
 • initiativrik, med evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • utfordrende og stimulerende arbeidsoppgaver i etterspurte fagfelt
 • mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • godt og flerfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • reisevirksomhet og kontakt med Utenriksdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norads fagavdelinger og med partnere i inn- og utland
 • fleksibel arbeidstid
 • IA-organisasjon
 • god pensjonsordning og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse

Tilsettingen er midlertidig tom 31.august 2019 og blir lønnet i stillingskode rådgiver 1434, kr 437 000 – 569 000 (tilsvarende ca lønnstrinn 50-65 )seniorrådgiver 1364 kr 518 000 - 790 000 ( tilsvarende ca lønnstrinn 60-80). Innplassering skjer på bakgrunn av søkers kompetanse og erfaring.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å få en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Elektronisk kopi av vitnemål og attester må vedlegges søknaden, eller sendes pr. post til Norad. Søkere som innkalles til intervju, bes ta med originaldokumentene.

Kontaktinfo:
Jorun Nossum, Underdirektør, tlf: +47 997 96 077, epost: Jorun.Sigrid.Nossum@norad.no
Kjell Arne Klingen, Seniorrådgiver, tlf: +47 239 80 254

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.