Nortura SA logo

Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord, Joika og Eldhus.
Nortura SA er et samvirke, eid av ca 19.000 bønder. Vi er 5.500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 23 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende.

Nortura Malvik er Norges største og mest moderne slakte- og skjærefabrikk med 200 medarbeidere. Fabrikken ble satt i drift juli 2010, og skal ha en slaktekapasitet på 65 000 storfe og 180 000 småfe fra hele Midt-Norge.

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Nortura Malvik søker:

Fabrikksjef

Vi søker etter en positiv og målrettet person med gode lederegenskaper.

Fabrikken på Malvik er en stor fabrikk med slakting, skjæring, finstykk- og deigproduksjon samt ekspedisjon for Midt-Norge.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver vil være

 • lede en spennende og framtidsrettet fabrikk på en måte som innfrir de kvalitetsmessige, driftsmessige og økonomiske mål
 • ivareta, engasjere, utvikle og motivere medarbeidere
 • samhandling med tillitsvalgte, produsenter og kunder
 • innfri kundenes leveringsønsker
 • videreutvikle virksomheten og de ansatte slik at kontinuerlige forbedringer oppnås innenfor kvalitet, leveringsevne, HMS og økonomi

Vi søker

 • en leder som identifiserer seg med Nortura sine verdier; Positiv – Pålitelig – Målrettet – Nyskapende
 • en person som har en verdibasert leder stil og ser betydningen av Ett Nortura – sterkt og lønnsomt
 • en synlig, engasjert og handlekraftig person med minimum 5 års relevant ledererfaring fra driftsmiljø
 • gode samarbeidsegenskaper
 • relevant utdannelse og god økonomiforståelse
 • relevant erfaring fra næringsindustrien

Vi tilbyr

 • en spennende stilling i et nyskapende miljø
 • personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • konkurransedyktige vilkår
 • en pålitelig arbeidsplass

Stillingen rapporterer til direktør råvarefabrikker.

Den som blir ansatt må gjennomgå konsernets hygiene- og HMS-opplæringsprogram.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Eivind Tveitan, mob: 91629212

Søknader mottas kun elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søke på stillingen.

Søknadsfrist: 1. mars 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.