Nortura SA logo

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Nortura SA søker:

Eiendomssjef

Nortura har en betydelig eiendomsmasse og i tillegg leier Nortura også eiendommer til sin virksomhet. Eiendomssjefen har ansvar for eiendomsforvaltningen i konsernet i samspill med fabrikk- og linjeansvarlig, juridisk avdeling og sentrale staber.  

Eiendomssjefen vil være sentral i implementeringen av fremtidens smarte digitale eiendomsforvaltning ved overgangen til SAP som Nortura foretar.

Sentrale oppgaver

 • forvalte Norturas eide og leide eiendommer, herunder innleie, utleie og salg
 • behandle og følge opp offentlig og privat planer og tiltak som påvirker Norturas eiendommer
 • utvikle og vedlikeholde digitale registre over eiendommer Nortura benytter
 • ivareta Norturas interesser som rådgiver og koordinator for Norturas fabrikker og datterselskaper innen ytre miljø (konsesjoner, utslipp og rensing)
 • bistå Norturas fabrikker i energibruk og overgang til nye energikilder i tråd med Norturas strategier for "det grønne skiftet"

Som person er du

 • god til å bygge relasjoner og kommunisere i hele konsernet og på ulike nivåer
 • positiv og pålitelig
 • strukturert, effektiv og med evne til å påskynde både interne og eksterne prosesser
 • god fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig

Kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå, og fortrinnsvis med utgangspunkt i ingeniørfag
 • annen relevant utdanning og erfaring innen fagområdene kan bli vektlagt
 • økonomisk og juridisk kompetanse eller erfaring er en fordel
 • erfaring i forvaltning og drift av eiendommer i større selskaps- og organisasjonsstrukturer

Vi kan tilby

 • gode utviklingsmuligheter og muligheter til påvirkning av egen arbeidshverdag i et spennende konsern med en tydelig visjon, positiv samfunnsrolle og klare mål
 • positivt og dynamisk arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • pensjons og forsikringsordninger

Eiendomsavdeling inngår i dag i enheten for Forretningsutvikling/Juridisk avdeling på hovedkontoret i Oslo, og vil ha en selvstendig konsernovergripende rolle. Stillingen er knyttet til Norturas hovedkontor Oslo, og kombinasjon med arbeidssted utenfor Oslo kan løses.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Egil Olsvik, mob: 90833254 

Søknader mottas kun elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søke på stillingen.

Søknadsfrist: 29.september 2017

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.