Nortura SA logo

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Totalmarked kjøtt og egg er den avdelingen som har det operative ansvaret for å balansere kjøtt- og eggmarkedet. Avdelingen har ansvar for at det norske markedet er forsynt med kjøtt og egg til enhver tid, og iverksetter tiltak både ved markedsoverskudd- og underskudd. Deler av avdelingens oppgaver er daglig drift i forhold til varestrøm på kjøtt, og andre oppgaver berører blant annet prissetting, importvern, næringspolitikk og myndighetskontakt.

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Nortura Totalmarked kjøtt og egg søker:

Direktør

Ønsker du å bidra til at den norske husdyrbonden skal være sikret avsetning til forutsigbare priser? Ønsker du å jobbe i krysningsfeltet mellom politikk og marked? Trives du med å jobbe med en kombinasjon av utredning, tallhåndtering og en hektisk møtekalender? Ønsker du å jobbe i et konsern med store muligheter for utvikling? 

Arbeidsoppgaver

 • utvikle og lede den daglige virksomheten i Totalmarked kjøtt og egg
 • forestå løpende kontakt med myndigheter og bransje vedrørende ansvarsområdet
 • delta i utformingen av politiske og formelle rammebetingelser for markedsordningene på kjøtt og egg,
 • ha en overvåken rolle i at Nortura etterlever forutsetningene for mottaksplikten, forsyningsplikten, informasjonsplikten
 • ansvar for prissetting og prisløyper for helt slakt innenfor Totalmarkeds ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • solide lederegenskaper
 • kunnskap om matbransjen
 • relevant høyere utdannelse, innen landbruk, næringsmiddelfag, økonomi, juss eller statsvitenskap med gode resultater
 • god økonomiforståelse
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Personlige egenskaper

 • trygg og tydelig, med klare ambisjoner, strategiske evner og høy faglig integritet
 • evne til å etablere gode relasjoner med de aktuelle aktørene, og med relevante myndigheter
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • høy gjennomføringskraft og arbeidskapasitet
 • evne til å kunne stå støtt i krevende prosesser - både internt, i media og i offentlig debatt
 • evne til å engasjere og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse

Vi kan tilby

 • et faglig sterkt, hektisk og positivt arbeidsmiljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mulighet til å jobbe i et selskap som er eid av og jobber for den norske bonden
 • personlige og faglige utviklingsmuligheter
 • en spennende, meningsfull og utfordrende stilling i skjæringspunktet mellom marked og landbrukspolitikk
 • konkurransedyktige vilkår

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Rolf Gjermund Fjeldheim, mob: 917 23 998 

Søknader mottas kun elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søke på stillingen.

Søknadsfrist: 29.september 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.