Podium jobb og karrieresenter

Podium jobb- og karrieresenter er et privat selskap som ble stiftet i 2002. Firmaets kjernevirksomhet er å hjelpe mennesker som av forskjellige årsaker står utenfor arbeidslivet, raskt ut i varig lønnet arbeid. Podium er blant annet leverandør av arbeidsmarkedskurs og har ca 20 kurssteder i 5 regioner. Våre verdier er dypt forankret i vår bedriftskultur. Etterlevelse av verdiene er en stor del av vår identitet. For mer info www.podium.no

Podium jobb- og karrieresenter er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø og arbeidsplassene skal preges av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss.

Vi er en leverandør til både privat og offentlig sektor med en bred kundeplattform.

Karriereveiledere, norsk- og datalærere til kurs, oppfølging samt til undervisning innen Kompetansepluss (BKA)

Hva gjør en veileder:

 • Gjennomfører arbeidsmarkedskurs og sikrer høy kvalitet
 • Har individuell oppfølging av kursdeltakere, både internt og på arbeidsplass
 • Er markedsorientert og har fokus på relasjon og nettverksbygging med aktører i offentlig og privat sektor
 • Holder seg til enhver tid oppdatert om arbeidsmarkedet
 • Underviser både i grupper og individuelt

Hvilken kompetanse ser vi etter:

 • Bør ha minimum 3 års høyere utdanning
 • Bør ha pedagogisk utdanning og erfaring med minimum 30 studiepoeng i pedagogikk eller voksenpedagogikk
 • Ønskelig med undervisningskompetanse i norsk, helst norsk som andrespråk
 • Erfaring innen yrkes- og karriereveiledning og erfaring med relevante verktøy på dette området
 • Erfaring innen arbeid med voksne innvandrere
 • Ønskelig med utdannelse/kurs i veiledningsmetodikk
 • Ønskelig med erfaring fra ordinært arbeidsliv
 • Erfaring fra arbeid med mennesker med helsemessige/sammensatte utfordringer
 • Gode kunnskaper i norsk, skriftlig og muntlig og datakunnskap
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og utdanningssystemet
 • Bredt nettverk er en fordel
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid er en stor fordel
 •  

Hvilke personlige egenskaper ønsker vi at du har:

 • God på å planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter
 • Gode analytiske evner
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • God formidlingsevne, skriftlig og muntlig
 • Fleksibilitet og kreativitet
 • Personlig egnethet vektlegges
 •  

Hva kan vi tilby deg:

 • En spennende arbeidshverdag
 • Et bredt faglig miljø med utviklingsmuligheter
 • Et svært godt arbeidsmiljø hvor vi lar oss begeistre av hverandre
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Muligheter for hel-/deltid eller være selvstendig næringsdrivende leverandør kan diskuteres
 • Ønsker du å være timelærer i norsk eller data er dette også aktuelt

 

 • Søknadene merkes Karriereveileder eller Norsk/datalærer og sendes innen 27/1-17
 • For mer informasjon ta kontakt med: Bjørn Eieland telefon 907 98 320 eller Annette Lynne telefon 982 67 090 for karriereveilederstillingene eller Rasa Ziburkute telefon 934 97 564 for Norsklærer stillingene eller HR leder Pål Didriksen telefon 47 37 50 47 
 •  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.