Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Tilkallingsvikar undervisning TIK

Tilkallingsvikar ved tilfeldig fravær skoleåret ut skoleåret 2017 og 2017/2018
Dersom du ikke har hørt noe fra oss innen utgangen av mai 2017, takker vi for din søknad, og ønsker deg
velkommen som søker ved senere vikarbehov, og andre ledige stillinger hos oss. Alle ledige stillinger legges ut på vår
hjemmeside

Ansvars og arbeidsområde

Tjeneste for integrering og kompetanse avd. voksenopplæringen.
Primært norsk med samfunnskunnskap, men også grunnskolefagene norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Allmennlærerutdanning, praksis er ønskelig.
Førerkort kl. B.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i
arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, egnethet vil bli vektlagt

Kommunen kan tilby

variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune?
Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg?
En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i gjeldende pensjonskasse.

Spesielle krav

Den som tilsettes må levere politiattest jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10.9 og Lov om barnehager § 19.

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.

Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.