Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Kulturskolelærere

Kort om stillingene

Sauherad kulturskole har ledig inntil 60 % stilling fra 01.08.2017.
Vi tenker oss dette delt på 2 stillinger, men fordelingen har med hva slags tilbud de vi ansetter skal/ønsker å / undervise i. Stillingene er til dels nyopprettet og du vil være med å utvikle kulturskolens breddeprogram.

Stilling 1:
Messinglærer som kan undervise på de fleste messinginstrumenter ved behov (kjerneprogram), ledelse av Korps i Skolen (KiS) og ledelse av juniorkorpset. Vi ønsker at du er med og utvikler andre fag og tilbud som kan inngå i kulturskolens breddeprogram.

Stilling 2:
er tenkt innenfor folkedans og leikarring, og vi ønsker en person som kan være med å bygge opp tilbud for barn innenfor norsk og flerkulturell folkemusikk. Det kan bli aktuelt å legge noe av stillingen knyttet mot DKS. Stillingen er i samarbeid med Nes Nasjonale Dansarring.

Ansvars og arbeidsområde

Undervisning i breddeprogram og kjerneprogram i kulturskolen.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Høyere kunstfaglig utdanning tilpasset undervisningsstillingene, Pedagogisk kompetanse, Erfaring fra arbeid med barn og unge
Det kan i særlige tilfeller tilsettes søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilsvarende realkompetanse kan dokumenteres. Førerkort kl B

Personlige egenskaper

Vi ønsker oss personer som er engasjert og initiativrike, som ser verdien av å dele og kan reflektere over egen praksis. Det blir innkalt til intervju og personlig egnethet vil vektlegges ved tilsetting. Du bør selv ha forslag på hva slags oppgaver du kan jobbe med, primært i breddeprogrammet.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.
Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i gjeldende pensjonskasse.

Spesielle krav

Den som tilsettes må levere politiattest jf. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10.9

Annet

Søkeren må kunne stille bil til disposisjon.
Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Sens søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.