Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Hjelpepleier/helsefagarbeider

Kort om stillingen

80% stilling ved Sauherad Bygdeheim. Hvorav 60 % stilling i natt tjenesten, de resterende 20% stilling er vaktene på dag/kveld som tilpasses vakter i natt tjenesten. Stillingen er ledig fra 01.07.2017, eller etter avtale med lede.

Ansvars og arbeidsområde

Pleie- og omsorgsoppgaver knyttet til sykehjemmets tjenestebehov. Jobber i team sammen med sykepleier.
Sykehjemmet har KAD senger som gjør det ekstra faglig spennende.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier/omsorgsarbeider, praksis er ønskelig.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i
arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, jobbe i team egnethet vil bli vektlagt. Må kunne klare å få sove etter natt tjenesten.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Spesielle krav

Politiattest jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4

Annet

Søkeren må ha førerkort kl B.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.