Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Psykolog

Kort om stillingen

Hel nyopprettet stilling innenfor Helse, omsorg og velferd i kommunene Bø og Sauherad, hvor Sauherad er vertskommune. Tiltredelse 01.10.2017, eller etter avtale med enhetsleder.
Fra 01.01.2020, vil Bø og Sauherad være en felles kommune.

Ansvars og arbeidsområde

Kommunepsykologen vil være tilknytt helseadministrasjonen i de 2 kommunene, f.t. lokalisert i Bø, sammen med bl.a. kommuneoverlege og enhetsleder for fagfeltet.
Stillingen inneholder bl.a. System- og samfunnsretta arbeid: Planarbeid knytt til forebygging og folkehelse, nært samarbeid med kommuneoverlege og helseadministrasjon. Tverrfaglig team-arbeid innen psykisk helse og rus, skolehelsetjeneste, helsestasjon, familievern. Tilrettelegge/delta i- samarbeid med DPS/BUP/spesialisthelsetjeneste. Noe av stillingen vil også være knytt til helsestasjonstjeneste og oppfølging av familier, barn og unge, sammen med helsestasjonslege, helsesøster, barnevern, familievernkontor m.fl. Klinisk arbeid retta mot særlig barn, unge og familier vil være prioritert.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Autorisert psykolog eller psykologspesialist.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er: faglig engasjert, arbeider selvstendig, evne og vilje til godt samarbeid, bidrar positivt i arbeidsmiljøet, initiativrik og fleksibel, personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kommunen kan tilby

Variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon ta kontakt med kontaktpersonene.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i gjeldende pensjonskasse.

Spesielle krav

Den som tilsettes må levere politiattest jfr. Lov om helsepersonell §18.

Annet

Søkere må ha førerkort klasse B, og stille bil til disposisjon.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.
Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.