Sauherad kommune

Fruktkommunen Sauherad har ca 4.300 innbyggere og ligger i Midt-Telemark mellom Bø og Notodden. Her er et godt utbygd skole og barnehagetilbud, med videregående skoler og høyskoler i nabokommunene. Her finner du trygge oppvekstområde med et rikt kulturliv og nærhet til urbane tilbud. Et naturskjønt område med landets beste klima gir gode muligheter for friluftsliv sommer som vinter.

Aktivitetsleder for eldre

Kort om stillingen

Hel stilling fra 01.01.2018, eller etter nærmere avtale.
Personen skal ha ansvar for Aktivitetstilbud for eldre i regi av Sauherad kommune. er lokalisert på Furumoen omsorgsboliger på Gvarv.

Ansvars og arbeidsområde

I utgangspunktet lede aktiviteten på Furuheim, samtidig som den skal sette i gang aktivitet/treff i andre egnede lokaler. Vi tenker oss en person som kan kartlegge behov, organisere aktivitet, sette i gang tiltak. Viktig med godt samarbeid med frivillige organisasjoner/eldreråd og generere frivillige for å gi et godt tilbud til eldre ut fra ulike behov. Ansvar for praksisplasser, middagsservering m.m.

Utdanning/Kvalifikasjonskrav

Treårig Høgskoleutdanning, men annen relevant utdanning/praksis vil bli vurdert.
Søkeren må ha førerkort kl B.

Personlige egenskaper

Du bør være en som liker å ha direkte kontakt med eldre, være kreativ, og samtidig ha evnen til å ta ansvar og lede/organisere andre. Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Kommunen kan tilby

variasjon i arbeidet, engasjerte kollegaer, gode samarbeidsforhold, faglig utvikling.

Hva kan du forvente av ledelsen i Sauherad kommune? Profesjonelle i sin leder- og arbeidsgiverrolle, til å stole på, setter seg mål, og sikrer resultat gjennom endring og utvikling.

Hva forventer lederen av deg? En god kollega, lojal, løsningsorientert og fleksibel.

For nærmere informasjon kontakt enhetsleder.

Lønnsvilkår

Tilsetting vil skje i samsvar med aktuelle lover, reglement og avtaler, og medlemskap i f.t. KLP (Kommunal Landspensjonskasse). KLP har bl.a. gode betingelser på pensjon, forsikringer og banktjenester.

Spesielle krav

Politiattest jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §5-4

Annet

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. De som blir innkalt til intervju må ta med seg kopi av attesterte vitnemål og attester.

Søknad sendes

Søkerne må benytte seg av elektronisk søknad, via valget "Send søknad".

Vi anbefaler at du skriver søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du kopiere teksten inn i søknaden. Når du begynner å registrere søknaden må du gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet, det er ikke mulig og mellomlagre søknaden.

Vi anbefaler at du huker av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, da vil du også få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.