Sirdal kommune

Sirdal er ein attraktiv kraft- og reiselivskommune i Vest-Agder med kort veg til Rogaland og Stavanger. I Sirdal finn du eit trygt og godt oppvekstmiljø og mange kultur- og fritidstilbod. Spesielt er moglegheitene for friluftsliv unike, både sommar og vinter. Det er to kombinerte 1-10 skular og to barnehagar i kommunen, på Sinnes/Tjørhom og Tonstad samt vaksenopplæring på Sinnes og Tonstad.

IKT konsulent

Sirdal kommune har ei nyoppretta informasjonsavdeling som består av tidligere IKT-avdeling og servicetorg. Her har vi ledig en 100% stilling som IKT-konsulent.

Servicetorget har før sammenslåing 2,5 aktive stillingshjemler og IKT-avdelingen har 2, pluss 1 lærling.

Informasjonsavdelingen har i sum ett bredt spekter av oppgaver som bl.a. inkluderer sentralbord, saksbehandling, mottak av besøkende mm. Det forventes at den nytilsatte på avdelingen i tillegg til sine primæroppgaver, bidrar til å løse nevnte oppgaver med sin kompetanse og kapasitet ved behov.

Driftsløsningen er i stor grad basert på Microsoftløsninger og Hyper-V. Sirdal kommune legger vekt på å gi sine tilsatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter til faglig utvikling.

Arbeidsoppgavene vil bla. bestå av drift av løsninger, deltagelse i utviklingsprosjekter i kommunen, bidra til videreutvikling av IKT som verktøy i kommunen samt brukerstøtte.

Krav til kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdannelse eller relevant fagbrev kombinert med relevant erfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det vil være en fordel med kjennskap til teknologier som Active Directory, Windows Deployment Services, Skype for Business, ProCurve nettverksløsninger og SAN/NAS.
 • Kjennskap til ITIL-rammeverk.
 • Erfaring fra EPJ og tjenester basert på NHN.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Selvstendig og proaktiv
 • Strukturert, målrettet, ryddig og systematisk
 • Ser muligheter og finner gode løsninger

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • Flyttegodtgjøring etter eget reglement
 • Hjelp til å skaffe bolig
 • Nødvendig innføring og faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger og pensjonsordning gjennom KLP

Spørsmål om stillingen kan rettes til IKT-leder Trond a. Thomassen tlf. 38 37 90 26 eller personalkonsulent Ommund Fintland tlf. 38 37 90 15/ 48 18 78 95.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og avtaler.

Kommunen er en IA-virksomhet, vi er opptatt av at arbeidsstokken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eler etnisk bakgrunn.

Vi ber om elektronisk søknad via kommunens hjemmeside. Søknadsskjema finner du ved å klikke på "Send søknad" knappen nederst på denne siden.

Det skal ikke sendes vitnemål og attester sammen med søknaden. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 12. mai 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.