Sirdal kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i vest Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, og et rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og barnehage.

Styrerstilling - Tonstad barnehage

Har du lyst på verdens fineste jobb?

Dersom du er opptatt av barns læring og utvikling, og har fokus på nyere forskning er du muligens den vi er ute etter. Vi søker ny styrer i Tonstad barnehage.Tonstad barnehage består av 6 avdelinger med barn fra 0-6 år og er en av to barnehager i kommunen.

Sirdalsbarnehagene jobber med kompetanseløftet Være Sammen, hvor fokuset er tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Ansatte i barnehagene skal være varme og grensesettende overfor barna

Sirdal kommune har barnehageansvarlig på kommunenivå som gir god oppfølging og har tett samarbeid med barnehagen. Styrer gis utfordrende oppgaver og utstrakt myndighet. Vi har faste styrermøter og veiledning.

Styrer skal sørge for god bemanning og legge til rette for barns mestring og utvikling i trygge omgivelser i samarbeid med foreldrene.

Som styrer er du med på å sette standard for leverte tjenester, og skal være en god rollemodell. Du skal være med på å bygge gode team på tvers og bidra til et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som preges av humor, åpenhet, tillit og respekt

For at du skal være den rette for oss må du  ha evne og vilje til å videreutviklebarnehagens læringskultur og læringsmiljø. Du må inspirere og involvere medarbeidere i arbeidet mot barnehagens felles mål. I tillegg bør du anerkjenne foreldres medvirkning som en sentral forutsetning for å skape god kvalitet i tilbudet til barna.

Vi søker deg som er energisk, og tar resultatansvar for driften av barnehagen.

Stillingen er ledig f.o.m 01.10.17

Arbeidsoppgaver:

 • Styrer er daglig leder av barnehagen, herunder ansvar for økonomi, personal, administrativ og faglig ledelse
 • Som styrer skal du koordinere, motivere og være den samlende kraft i barnehagen
 • Lede faglige utviklingsprosjekter
 • Bidra til kompetanseutvikling
 • Initiere og legge til rette for tverrfaglig samarbeid internt og eksternt

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer, eventuelt annen godkjent utdanning i tråd med barnehageloven § 17
 • Du har fortrinnsvis erfaring som leder fra barnehagesektoren og er trygg i din ledelse
 • God kunnskap om ledelse, økonomi, personal og IKT
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Den som tilsettes må fremlegge godkjent politiattest iht barnehageloven før tiltredelse i stillingen
 • Du er løsningsorientert og evner å se muligheter i en fleksibel driftsform

Egenskaper:

 • Opptatt av relasjoner og tverrfaglig samarbeid
 • Opptatt av faglig utvikling og kommuniserer godt med både ansatte, barn og foresatte
 • Nytenkende, med endringsvilje og er en problemløser
 • Høy arbeidskapasitet
 • Faglig sterk og opptatt av barns beste

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling
 • En 5 avdelingsbarnehage med 58 barn, i tillegg er det kommende år egen 5årsgruppe med 26 5åringer
 • God bemanningsnorm
 • Mulighet for fag/kompetanseutvikling
 • Helsefremmende aktiviteter og velferdsgoder som blant annet firmahytte, leilighet og kommunalt trimrom.
 • Bedriftshelsetjeneste
 • God pensjonsordning i KLP
 • Lønn etter avtale

Kommunen er en IA-virksomhet, vi er opptatt av at arbeidsstokken i størst mulig grad  skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Søknad på stillingen sendes elektronisk via "Send søknad" knappen nederst på denne siden.

Det skal ikke sendes vitnemål og attester med søknaden. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 25. september 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.