Sirdal kommune

Sirdal kommune er en attraktiv kraft- og reiselivskommune i vest Agder, med 1830 innbyggere. Mulighetene for friluftsliv er unikt både sommer og vinter. Her finner du et trygt og godt oppvekstmiljø, og et rikt kultur- og fritidstilbud. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud på alle områder, med både ny skole og barnehage.

Ledig stilling og vikariat - sykepleiere

ENHET PLEIE- OG OMSORG

Sirdalsheimen er et livsgledehjem med totalt 41 rom, inndelt i 3 avdelinger somatikk, demens og korttidsavdeling med kommunale øyeblikkelig hjelp senger. Bemanningsplanen legger til grunn at det skal være 2 sykepleiere på alle vakter.

Med bakgrunn i intern omrokkering ved forrige utlysning har vi for snarlig tiltredelse behov for sykepleiere i turnus med arbeid hver 3. helg til følgende stillinger:

 • 100 % fast stilling i vikarpool, for tiden ved somatisk avd.
 • 100 % fast stilling, for tiden ved somatisk avd.

Vi kan tilby følgende rekrutteringstiltak:

 • - 70 000,- i engangstilskudd for 100 % stilling med 2 år bindingstid
 • - 40 000,- i funksjonstillegg pr. år for vikarpoolstilling

Det tas forbehold om interne ansatte med fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Iht. hovedtariffavtalen

Vi tilbyr:  

 • Utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver med trivelige brukere
 • Stort engasjement for livsglede
 • Mulighet til å utforme egen arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og entusiastiske medarbeidere
 • Tilgang til nytt og moderne trimrom
 • Mulighet for å leie leilighet i Kristiansand og hytte i Lindesnes i ferier og helger
 • Mulighet for kompetanseheving
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Søker må beherske norsk både muntlig og skriftlig på B2 nivå
 • Gode datakunnskaper. Ønskelig med kjennskap til journalsystemet Profil
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Ansvarsområder

Sykepleiefaglige oppgaver knyttet til våre brukere. Bidra til økt livskvalitet for våre brukere.

Vi søker personer som.

Er fleksibel, har interesse for fag og relevant erfaring.

Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Kommunen er en IA-virksomhet, vi er opptatt av at arbeidsstokken i størst mulig grad  skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Kommunen oppfordrer derfor kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

Dersom du ønsker mer informasjon, ta kontakt med avdelingssykepleier somatisk avdeling,  tlf. 415 55 927

Søknad på stillingen sendes elektronisk via "send søknad" knappen nederst på denne siden.

Det skal ikke sendes vitnemål og attester med søknaden. Det ber vi deg ta med på evt. intervju.

Søknadsfrist: 25. september 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.