Sporveien Oslo AS

Sporveien Trikken AS har ansvar for all trikkedrift i Oslo og hadde i 2015 55 millioner reisende. Selskapet har vel 370 ansatte. Trikken er en av Oslos viktigste miljøbedrifter. Selskapet er miljøsertifisert og jobber ut fra en målsetting om at Oslo skal være en av Europas beste trikkebyer.

Sporveien Trikken er datterselskap i Sporveien Oslo AS. Sporveien leverer reiser med trikk, T-bane og buss med hovedfokus i Oslo, Akershus og Vestfold. Konsernet har om lag 3 500 ansatte og hovedkontor i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo. Sterk forventet befolkningsvekst og miljøfokus gjør at kollektivtrafikk er et betydelig satsningsområde i årene fremover.

Strategi- og utviklingssjef

UTVIKLING AV FREMTIDENS TRIKKEPRODUKT

Utviklingen av skinnegående kollektivtrafikk i hovedstaden vil være formidabel de neste ti årene. Oslo har besluttet en historisk satsning på trikk gjennom anskaffelse av 87 nye trikker og en fornying av infrastruktur og verkstedfasiliteter. Samtidig skal trikken levere enda mer kollektivtrafikk for pengene hver dag.
 
Vi søker etter en offensiv, målrettet og strategisk leder med et brennende ønske om å utvikle fremtidens trikkeprodukt.
 
Som sjef for strategi og utvikling vil du ha hovedansvaret for utviklingen av trikkens produkt- og produksjonsstrategi. Hvilken rolle spiller trikken i morgendagens mobilitetsløsninger? Hvordan ser trikketilbudet og trikkeoperasjonen ut i 2020 og 2040? Hvilke mulighetsrom finnes som følge av ny teknologi og digitalisering? Og hvordan sikrer vi at vi til enhver tid leverer et konkurransedyktig tilbud? I tillegg til å lede trikkens strategiske arbeid på kort og lang sikt, vil du ha ansvar for å ivareta trikkens rolle og interesser mot interne og eksterne samarbeidspartnere i strategi- og utviklingsprosjekter.
 
Vi leter etter deg som har erfaring fra å lede strategi- og utviklingsarbeid med dokumenterte resultater. Du er sterk analytisk og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. Du synes komplekse problemstillinger er morsomme og kan selge inn en ny ide eller forretningskonsept. Du har gjennomføringskraft og en stayerevne som sikrer at strategien blir til handling.
 
Du vil rapportere til konserndirektør Trikk og vil inngå i trikkens ledergruppe.
 
Vi søker en leder med høyere utdanning på masternivå og gjerne erfaring fra rollen som management consultant. Kompetanse innen strategi og utviklingsarbeid, forretningsutvikling og analyse, logistikk/transport er en fordel. Relevant erfaring og tidligere oppnådde resultater kan kompensere for manglende utdanning.


Hvorfor Sporveien:

  • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
  • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
  • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
  • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
  • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag
  • Frikort for kollektivreiser på Ruter sitt rutenett i Oslo og Akershus for deg og din familie (barn under 16 år)


Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konserndirektør Trikk, Birte Sjule via epost  eller telefon 934 85 017

Søknad og CV sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem snarest, men innen mandag 5. juni.  Søknader vil bli fortløpende vurdert.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.