Store Norske

Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK) sitt formål er å utvikle eiendommene og rettighetene konsernet eier og forvalter på Svalbard. Dette er blant annet store grunneiendommer og en betydelig bolig- og næringsbyggmasse. SNSKs oppdrag er å bidra til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk. Selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag.

SNSK forvalter herunder grunneiendommen i Longyearbyen, og hovedoppgaven er å legge til rette for og gjennomføre bolig- og næringsutvikling.

Eiendomsutvikler - Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Ønsker du en spennende jobb i skjæringspunktet mellom samfunnsutvikling, forretningsdrift og strategiske hensyn? - Og da endatil i unike Longyearbyen, på Norges arktiske juvel - Svalbard?
Da har du en sjelden mulighet: Store Norske har ledig stilling som eiendomsutvikler. I denne stillingen vil du jobbe med å identifisere, igangsette og styre eiendomsutviklingsprosjekter. Prosjektene vil kunne bestå i både utvikling, regulering og utbygging av tomter og større områder. Stillingen sorterer under konsernets eiendomsavdeling, men vil også jobbe tett opp mot konsernets forretningsutviklingsenhet.

Arbeidsoppgaver

 • Identifisere, igangsette og styre eiendomsutviklingsprosjekter
 • Lede og gjennomføre plan- og reguleringsprosjekter, både for generell tilrettelegging for bolig- og næringsutvikling i Longyearbyen samt egne prosjekter for SNSK
 • Lede utbyggingsprosjekter, herunder forhandle, inngå og følge opp kontraktsforhold men konsulenter og entreprenører
 • Budsjett og økonomioppfølging

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og solid erfaring innen eiendomsutvikling
 • Erfaring fra reguleringsprosesser og plan- og bygningsloven
 • Prosjekterfaring innen eiendom
 • Erfaring med kontraktsforhandlinger
 • Solid økonomisk og forretningsmessig forståelse
 • Gode kunnskaper i bruk av MS Office-programmer
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort for personbil
 • Gode engelskkunnskaper

Utdanningsretning

 • Arkitekt / Design
 • Bygg og anlegg
 • Eiendomsforvaltning/utvikling
 • Økonomi

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Diplom / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
 • Tilleggsutdanning

Personlige egenskaper

 • Du er kreativ, initiativrik og en pådriver for å skape gode prosjekter
 • Du har evne til å sørge for framdrift og resultater - både selvstendig og i samarbeid med andre
 • Du er omgjengelig og bevisst på gode relasjoner
 • Du er nøyaktig og systematisk i oppfølging av prosjekter og samarbeidspartnere
 • Du er interessert i god samfunnsutvikling og er analytisk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i en spennende virksomhet
 • Konkurransedyktige betingelser og personalordninger
 • Dekning av reise- og flyttekostnader
 • Subsidiert tjenestebolig i Longyearbyen etter avtale
 • Arbeidstid er dagtid, mandag til fredag

Kontaktinfo:

Sveinung Lystrup Thesen, Eiendomssjef, (+47) 414 14 589
Pål Øyvind Berg, Forretningsutvikler, (+47) 918 16 437

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.