Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 108.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Konsulent medlemstjenester

Norsk Sykepleierforbund søker konsulent i fast stilling hos medlemstjenester (inkluderer sentralbord og fordelsbutikk). Medlemstjenester er en del av administrativ avdeling som i tillegg har ansvar for økonomi, IT og fellesfunksjoner. NSF er en medlemsorganisasjon i vekst og legger vekt på digitalisering av arbeidsprosesser og på å bruke IT som et konkurransefortrinn. I tillegg har vi et sterkt fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid både av prosesser og kommunikasjon mot medlemmer.
 
Vi er i ferd med å implementere Microsoft Dynamics CRM som vårt nye medlemssystem og plattform for kommunikasjon og oppfølging.
 
Stillingen vil inngå i et team som skal sikre god administrativ oppfølging av medlemsmassen, samt bidra til å nå våre mål for medlemsutvikling. Det må også påregnes andre oppgaver i avdelingen etter behov. Konsulenten rapporterer til gruppeleder for medlemstjenester.   
 
Ansvarsområder: 
 
 • Oppfølging av medlemskap og kontingent
 • Håndtering av verv og tilhørigheter for de tillitsvalgte
 • Håndtere henvendelser via alle kanaler inklusiv telefon og kontaktskjema
 • Bidra til å sikre gode og effektive arbeidsprosesser og innovative løsninger mot medlemmer og tillitsvalgte
 • Bidra med andre arbeidsoppgaver ved behov
Kompetanse, erfaring og bakgrunn: 
 
 • Det er ønskelig med  relevant utdanning på høyskolenivå, men erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse 
 • Forståelse for regnskap og evne til å jobbe strukturert 
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget god brukerkompetanse IT
 • Ønskelig med erfaring fra Microsoft Dynamics CRM
 • Samarbeidsvillig, selvstendig, serviceinnstilt og endringsdyktig 
 
Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt faglig miljø. Vi har høy grad av engasjement og stor arbeidsglede.
 
 • Tariffavtale  
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning i KLP 
 • Reise og ulykkesforsikring
 • Tidsriktige lokaler i Oslo sentrum 
 • Kantineavtale 
Søknadsfristen er 26. januar 2017
 
Opplysninger om stillingen kan rettes til gruppeleder Anne Julie Forester, 926 06 377 eller Hanne Kapelrud, 980 79 142.
 
Søknad sendes via vår elektroniske søkeportal, klikk "Send søknad".

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.