Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 108.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Seniorkonsulent IT-drift

Norsk Sykepleierforbund søker seniorkonsulent IT. Stillingen skal bidra til å øke ITs evne til å håndtere en økende grad av digitalisering i organisasjonen, samt utfordringer knyttet til å håndtere en mer hybrid driftssituasjon med integrasjoner også mot skytjenester. NSF ligger i forkant når det gjelder å ta i bruk IT som et konkurransefortrinn, og dette bidrar til at vi sikrer vår posisjon som et førstevalg for sykepleiere og jordmødre. Stillingen er knyttet til løpende drift av infrastruktur og systemer, med hovedfokus på drift og utvikling av IAM-løsning, nettverk, sikkerhetsprogramvare, operativsystemer og integrasjonsløsninger.
 
Seniorkonsulenten vil bli inkludert i utviklingsprosjekter med fokus på å identifisere og levere i henhold til forretningsbehov, samt løpende oppfølging av tjenesteleveranser fra eksterne. IT-enheten består av ti personer fordelt på brukerstøtte, utvikling, drift og arkiv. Stillingen vil inngå i vårt team på fire som har hovedfokus på drift.
 
Ansvarsområder: 
 • Overordnet ansvar for drift av NSFs IAM -løsning (benytter Forgerock)
 • Bidra til drift av NSFs nettverk og sikkerhetsprogramvare
 • Bidra i videreutvikling av NSFs infrastruktur, arkitektur og tjenesteleveranser
 • Overordnet ansvar for overvåkning av NSFs infrastruktur, systemer og tjenester gjennom utvikling og drift av vårt overvåkningsverktøy ( benytter Nimbus)
 • Rådgiver i forhold til strategiske veivalg knyttet til digitalisering av NSF
 
Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper: 
 • Relevant utdanning på høyskolenivå, men erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Dokumentert erfaring fra drift, fortrinnsvis knyttet til IAM-løsninger, infrastruktur og sikkerhetsprogramvare
 • Erfaring fra drift av og etablering av integrasjoner internt/skytjenester
 • Dokumentert erfaring fra deltakelse i leveranseprosjekter av teknisk karakter. Ønskelig også med erfaring fra mer forretningsmessige prosjekter    
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 • Selvstendig, serviceinnstilt, løsningsorientert og endringsvillig
 
Vi kan tilby utfordrende arbeidsoppgaver i et høyt kompetent miljø og deltakelse i innovative IT-prosjekter med et sterkt fokus på gevinstrealisering samt:
 • Tariffavtale  
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsavtale i KLP. Reise og ulykkesforsikring 
 • Tidsriktige lokaler i Oslo sentrum
 • Kantineavtale
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til administrasjonssjef Pål Kristen Rønnevik 909 60 504 eller seniorkonsulent Morten Authen, 911 69 826. Søknadsfristen er 20. januar 2017.

Søknaden sendes via vår elektroniske søkeløsning, klikk "Send søknad".

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.