Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 108.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiver, fylkeskontoret i Troms

Norsk Sykepleierforbund, Troms fylkeskontor har nærmere 4500 medlemmer. På fylkeskontoret er det 2 fast ansatte, samt fylkesleder. Vi søker nå etter en ny rådgiver i 100 % fast stilling ved kontoret. Fylkeskontoret holder til i trivelige lokaler i Tromsø sentrum.
 
Stillingene tillegges følgende arbeidsoppgaver:
 
  • Saksbehandling og rådgivning  
  • Forhandlinger  
  • Utadrettet kontakt med medlemmer og tillitsvalgte  
  • Undervisning og opplæring  
  • Understøtte politisk ledd og formidle NSF sin politikk  
  • Nettverksarbeid  
  • Mediearbeid herunder webside og sosiale medier  
  • Strategisk medlemsarbeid  
  • Administrative- og kontortekniske oppgaver  
 
Reisevirksomhet må påregnes.  
 
Vi ønsker en person med følgende kvalifikasjoner:
 
  • Autorisert sykepleier  
  • Saksbehandling og utredningskompetanse  
  • God kjennskap til gjeldende lov- og avtaleverk  
  • God innsikt i helsetjenesten, det politiske system og organisasjonsarbeid  
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne  
  • Erfaring med tillitsvalgtarbeid  
  • Gode kunnskaper om de vanligste IT-systemene  
  • Svært gode samarbeidsevner, fleksibilitet, samt evne til å arbeide selvstendig og strukturert  
 
Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.  
 
Vi kan tilby utfordrende og varierte arbeidsoppgaver i et aktivt, spennende og godt arbeidsmiljø samt:
 
  • Tariffavtale  
  • Lønn etter avtale  
  • Pensjonsordning i KLP  
  • Reise- ulykkes og gruppelivsforsikring  
  • Fleksibel arbeidstid  
 
Tiltredelse så snart som mulig eller etter avtale.  
 
Søknadsfrist:   6. februar 2017 
 
Henvendelser kan rettes til fylkesleder Hanne Marit Bergland, mobil 911 21 519.  
 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.