Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 108.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Rådgiverstilling - økonomi, administrasjon og IT

Forhandlingsavdelingen i NSF søker etter en ny medarbeider som skal understøtte avdelingens funksjoner innen administrasjon, økonomi og vedlikehold av vår digitalbaserte tillitsvalgtsopplæring.  
 
Forhandlingsavdelingen har et overordnet ansvar for å ivareta medlemmenes interesser i arbeidslivet og for forbundets tillitsvalgtsopplæring. Stillingen er underlagt forhandlingssjefen.  
 
Stillingens hovedarbeidsoppgaver- og ansvarsområder:  
 
 • Sikre forbundets ivaretakelse av opplysnings- og utviklingsmidler (OU-rapportering)  
 • Regnskapsføring og økonomirapportering  
 • Kurs- og konferanseadministrasjon  
 • Publiserings- og informasjonsarbeid internt og eksternt  
 • Samarbeid med relevante avdelinger, fylkeskontor og personer internt i NSF  
 • Administrative støttefunksjoner for avdelingens ansvarsområder
Ønsket kompetanse, erfaring og bakgrunn:  
 
 • Utdanning på bachelornivå i økonomi og administrasjon  
 • Solid kunnskap og erfaring fra bruk av IT-systemer  
 • Erfaring med økonomi og regnskapsrapportering  
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk  
 • Erfaring fra publiseringsarbeid  
 • Evne til å arbeide selvstendig og systematisk  
 • Være løsnings- og resultatorientert og ha evne til nytenkning  
 • Ha gode samarbeidsevner  
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
Vi kan tilby en hverdag sammen med engasjerte og dedikerte kolleger med stor arbeidsglede samt:  
 
 • Tariffavtale  
 • Konkurransedyktig lønn  
 • Pensjonsordning i KLP  
 • Reise og ulykkesforsikring  
 • Fleksibel arbeidstid
 • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum  
 • Kantineordning  
 
Søknadsfrist: 29. mai 2017.  
 
Tiltredelse etter avtale.  
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til forhandlingssjef Harald Jesnes, mobil 916 99 773.
 
Søknad sendes via elektronisk søkeportal, se link under.  

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.