Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for autoriserte sykepleiere, jordmødre og sykepleierstudenter. Forbundet ivaretar sykepleiernes lønns- og arbeidsvilkår, samt faglige og helsepolitiske interesser. Vi er Norges fjerde største fagforbund med over 108.000 medlemmer og et velutviklet organisasjonsapparat. NSF er et forbund i hovedorganisasjonen Unio.

Seniorrådgiver i forhandlingsavdelingen

Forhandlingsavdelingen søker etter en dyktig medarbeider til tariffrettet arbeid og tillitsvalgtopplæring. Hos oss vil du få arbeide med utvikling av arbeidslivsområdet, tariffarbeid og forhandlinger, samt delta i videreutvikling og gjennomføring av vår tillitsvalgtopplæring.  
 
Stillingen krever gode samarbeidsevner i kombinasjon med evne til å arbeide selvstendig. Vi søker en person med erfaring fra tarifforhandlinger. Kompetanse innen saksbehandling er en forutsetning i stillingen. Det stilles krav om høyere utdanning på masternivå, men kravet kan i særlige tilfeller fravikes. Det er ønskelig at du har erfaring som tillitsvalgt eller arbeidsgiver og har arbeidet med arbeidslivsrelaterte problemstillinger. Erfaring fra universitet- og høgskolesektoren vil også være ønskelig.  
 
Du må ha evnen til å tenke strategisk og kunne formulere deg godt skriftlig og muntlig.  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
 
Noe reisevirksomhet må påregnes.  
 
Vi kan tilby en hverdag sammen med engasjerte og dedikerte kolleger med stor arbeidsglede samt:
 
  • Tariffavtale  
  • Konkurransedyktig lønn  
  • Pensjonsordning i KLP  
  • Reise og ulykkesforsikring  
  • Fleksibel arbeidstid  
  • Hyggelige lokaler i Oslo sentrum  
  • Kantineordning  
 
Søknadsfrist 29. mai 2017.
 
Tiltredelse etter avtale.
 
Spørsmål om stillingen kan rettes til forhandlingssjef Harald Jesnes eller assisterende forhandlingssjef Kari Tangen, telefon 2409.  
 
Søknaden sendes via elektronisk søkeportal, se link under.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.