Telemark Fylkeskommune

Vi søker nye medarbeidere

Telemark fylkeskommune trenger flere flinke medarbeidere. Blir du med på telemarkslaget?

Hos oss spiller vi på lag for å styrke videregående opplæring, infrastruktur og kollektivtrafikk, næringsutvikling, kulturliv, folkehelse og tannhelse i fylket.

Fylkeskommunen styres av politikerne i Telemark fylkesting. I dag er vi ca. 1600 ansatte som daglig gjør vårt beste for Telemark og alle som bor i fylket vårt.

Våre verdier er vår guide i arbeidshverdagen. De forteller oss hvordan vi løser våre oppgaver og hvordan vi er i møte med andre. Våre verdier er: Vær modig, imøtekommende og troverdig!


Skogmo vgs - Rådgiver, 75% stilling.

Opplysninger om skolen

Skogmo videregående skole er blant Telemarks største videregående skole med omlag 950 elev og 170 ansatte. 
Utdanningstilbud: 
- Bygg- og anleggsteknikk
- Elektrofag
- TIP (Teknologi og industriell produksjon)
- Helse- og oppvekst
I tillegg har Telemark fylkeskommune og Skien kommune inngått avtale om et foreløpig 2-årsprosjekt med oppstart av kombinasjonsklasser for ca. 45 elever. Målgruppen er unge minoritetsspråklige elever mellom 16-20 år som har behov for grunnskoleopplæring.

For generell informasjon om skolen se: www.skogmo.vgs.no.

Arbeidsområde

35 % av stillingen er fast, og gjelder rådgivning i ordinært løp for videregående opplæring.
40 % av stillingen er midlertidig og knyttet til prosjekt "Kombinasjonsklasser" foreløpig til 31.7.2019. 
Stillingen er satt sammen av rådgivning med sosialpedagogiske oppgaver, utdanningsmessige og yrkesmessige spørsmål. 
Det er utarbeidet mer detaljert arbeidsbeskrivelse for den delen av stillingen som er knyttet til prosjektet.

Kvalifikasjoner

Søker må ha pedagogisk utdanning samt rådgivnings- og veiledningsutdanning innen skole. Du bør ha spesialpedagogisk utdanning og/eller ha erfaring med spesialpedagogiske oppgaver.

Følgende kompetanseområder er ønskelig: 
Veilednings-/rådgivningskompetanse og erfaring innen områdene spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og veiledning av minoritetsspråklige. 
Rådgivere må ha erfaring fra videregående skole og undervisningskompetanse i ett eller flere av skolens fag.

Vi vil vektlegge:
- at du har visjoner for en skole der elevenes læring og utvikling står i sentrum,
- evne til samhandling og kunne ta initiativ,
- evne til å ta beslutninger og være systematisk og resultatorientert,
- gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig,
- egnethet til håndtering av elever med sammensatte fagvansker og atferdsvansker.

Annet

Vilkår for stillingen følger av lov og avtaler som gjelder til enhver tid. Kopi av vitnemål og attester leveres i forbindelse med intervjuet. Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest jfr.opplæringslovens § 10-9. Dersom det ikke melder seg søkere med nødvendig formelle kvalifikasjoner for fast tilsetting, kan det bli aktuelt med tidsavgrenset tilsetting.

Kontakt vedrørende kombinasjonsklasser: Harald Dønnestad, undervisningsinspektør, mobil 92 01 31 86, Skien kommune.

Offentliggjøring

Søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt for offentlighet. Dersom ønske ikke etterkommes, vil søkeren bli varslet om dette. (Offentleglova § 25)

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden.

Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.

Velg "Søk på stilling" og gjennomfør de 5 hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.

Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.